Sun Home
Fenomenul marginalităţii în geografia solurilor

Autori:

URSU ANDREI

Rezumat:

În natură trecerea de la un fenomen la altul, de la un ecosistem la altul se poate realiza în mod diferit. Unele obiecte naturale se delimitează brusc, evident, fără treceri treptate sau lente. Altele au nevoie de forme intermediare, trecerile se produc neevident, treptat sau lent. Aceste deosebiri sunt condiţionate de natura obiectelor, precum şi de diferite procese. Diverse forme de trecere, de tranziţie sunt caracteristice obiectelor ecologice, geografice, biocenotice, pedologice.

Domenii:

Geografie

Numărul:

1 (304)

Anul:

2008

Descarcă

Download PDF (0.22 MB)

Ediţia curentă

journal