Sun Home
Calitatea apei izvoarelor şi cişmelelor din raionul Nisporeni

Autori:

TĂRÎŢĂ ANATOLIE, SANDU MARIA, LOZAN RAISA, SERGENTU EFIM, SPĂTARU PETRU, MOŞANU ELENA, GOREACIOC TATIANA, JABIN VEACESLAV

Rezumat:

Apa potabilă provine, de regulă, din ape de suprafaţă sau din ape subterane, mai rar din alte surse. În Republica Moldova necesarul de apă potabilă este satisfăcut în proporţie de 85 la sută din apele de suprafaţă (fluviul Nistru -83,6%, râul Prut -1%, alte surse de apă de suprafaţă – 0,2%) şi din apele subterane (izvoare, cişmele, fântâni -15,2%) [2, 4]. Apele din pânza freatică, captate prin fântâni, cişmele şi izvoare, rămân a fi o sursă importantă de alimentare cu apă pentru circa 85-90% din populaţia rurală.

Domenii:

Geografie

Numărul:

1 (304)

Anul:

2008

Descarcă

Download PDF (0.47 MB)

Ediţia curentă

journal