Sun Home
Studiul dividerilor mitotice în meristemele radiculare la orz în diverse condiţii de infecţii virale

Autori:

ANDRONIC LARISA, JACOTĂ ANATOL, GRIGOROV TATIANA, BUJOREANU VALERIU

Rezumat:

Floarea-soarelui ocupă locul patru pe plan mondial, după soia, palmier şi rapiţă, ca sursă de ulei vegetal [2]. Datorită valorii nutritive ridicate şi capacităţii înalte de rezistenţă la secetă, oarea-soarelui reprezintă pentru Republica Moldova, una din culturile de bază şi cea mai importantă plantă oleaginoasă. Răspândirea orii-soarelui pe glob într-un timp foarte scurt a fost însoţită de creşterea evidentă a frecvenţei şi agresivităţii patogenilor, în timp ce patrimoniul genetic al orii-soarelui a rămas la fel de sărac în gene de rezistenţă ca şi la începutul cultivării [22].

Domenii:

Geografie

Numărul:

3 (309)

Anul:

2009

Descarcă

Download PDF (0.56 MB)

Ediţia curentă

journal