Sun Home
Particularităţile reproductive partenogenetice la Brachionus Plicatilis Müller, brachionus Rubens Ehrnb şi Daphnia Magna Strauss

Autori:

PURCIC VEACESLAV, ROSCOV-ARCAN ELENA

Rezumat:

Studierea diversităţii taxonomice a nevertebratelor şi rolul acestora în funcţionarea sistemelor ecologice este destul de actuală, fiind determinată de necesitatea elaborării teoriei productivităţii biologice şi funcţionării ecosistemelor acvatice. Evaluarea rolului funcţional al populaţiilor ecosistemelor acvatice oferă suportul necesar pentru înţelegerea şi gestionarea proceselor de formare a productivităţii biologice. Problema legată de reproducere include toate nivelurile de integrări a sistemelor biologice: la nivel individual, populaţional şi de ecosisteme.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (308)

Anul:

2009

Descarcă

Download PDF (0.54 MB)

Ediţia curentă

journal