Sun Home
„AC-LIKE” transposonii în genomurile plantelor superioare

Autori:

DEAGHILEVA ANGELA, PAŞA LILIA, MITIN VALENTIN, TUMANOVA LIDIA

Rezumat:

Elementele genetice mobile sau elementele transpozabile (ET) constituie componenţi esenţiali ai genomului eucariotelor, transpoziţia şi acumularea lor constituind, practic, forţa majora în evoluţia acestora. În dependenţă de mecanismul transpoziţiei ET sunt divizate în două clase. Elementele clasei I sau retrotranspozonii, prezintă un mecanism de transpoziţie „copie-inseră” mediat de ARN. Elementele clasei II sau transpozonii, utilizează un intermediar ADN, transpoziţia lor asigurîndu-se printr-un proces de tipul „taie-inseră”. Transpozonii constituie clasa majoritară de EGM identificate în genomul plantelor şi se caracterizează prin prezenţa la capete a repetiţiilor inverse terminale (TIR) [1, 2].

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (308)

Anul:

2009

Descarcă

Download PDF (0.69 MB)

Ediţia curentă

journal