Sun Home
Standardizarea procedurii de conservare a tulpinilor de drojdii păstrate în colecţia naţională de microorganisme nepatogene

Autori:

STEPANOV VITALIE, CODREANU SVETLANA, RUDIC VALERIU, SLĂNINĂ VALERINA, SÎRBU TAMARA, BURŢEVA SVETLANA

Rezumat:

Elaborarea metodelor eficiente de conservare a culturilor de microorganisme prezintă un mare interes atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic. Valoarea teoretică a acestor cercetări este determinată de necesitatea elucidării mecanismelor trecerii reversibile a microorganismelor prin starea de anabioză, în scopul dirijării acestui proces [3, 6]. Totodată, importanţa practică a cercetărilor în domeniul dat este determinată de necesitatea asigurării ştiinţei şi industriei microbiologice cu tulpini de o înaltă viabilitate şi stabilitate în privinţa tuturor parametrilor.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (308)

Anul:

2009

Descarcă

Download PDF (0.41 MB)

Ediţia curentă

journal