Sun Home
Influenţa conţinutului de calcar activ în sol, stresului hidric şi hipotermic asupra metabolismului compuşilor fosforici la plantele viticole

Autori:

NEGRU PETRU, POPOVICI ANA

Rezumat:

Sunt bine cunoscute funcţiile calciului în organismul vegetal. Acestui element îi aparţine rolul principal în mecanismele de absorbţie a ionilor de către celulele rădăcinelor. Se găseşte în membrana celulară, căreia îi conferă elasticitate şi plasticitate., în citoplasmă unde acţionează antagonist cu Na, Si şi K în hidratarea coloizilor, în sucul vascular ca ion sau oxalat cu rol tampon în neutralizarea acidului oxalic, în pectinele de calciu, unind celulele în ţesuturi [1 , 2, 3]. Calciu influenţează fluxul ionilor prin membrane, fenomenele bioelectrice şi de restructurare a citoplasmei, procesele de polarizare a celulelor şi ţesuturilor [1, 4, 5], activează un şir de sisteme fermentative, serveşte drept punte între ferment şi substrat, contribuie la agregarea şi dezagregarea subunităţilor proteice [1, 5], influenţează asupra proceselor de mitoză.

Domenii:

Geografie

Numărul:

2 (308)

Anul:

2009

Descarcă

Download PDF (0.39 MB)

Ediţia curentă

journal