Sun Home
Metodologia utilizării diferitor tipuri de distribuţii teoretice în estimarea parametrilor agroclimatici

Autori:

NEDEALCOV MARIA

Rezumat:

Una din sarcinile de bază a prelucrării datelor empirice sub formă de distribuţii de frecvenţe este aceea de a efectua comparaţii între distribuţia empirică şi una teoretică, fixată ca model de referinţă. Concordanţa celor două tipuri de curbe (empirică şi teoretică) este foarte importantă, deoarece ea oferă largi posibilităţi de analiză statistică complexă şi aprofundată în urma cărora se pot trage multe concluzii de ordin ştiinţific. Legea (distribuţia) normală până nu demult era considerată fundamentală, deoarece ea aproximează destul de bine alte distribuţii teoretice în condiţiile în care numărul de valori ale variabilei studiate este suficient de mare, sau frecvenţa de producere a unor evenimente creşte sucient de mult. Odată cu apariţia unor programe sofisticate apar şi noi posibilităţi de concretizare a tipurilor teoretice de repartiţie. Drept exemplu, ne poate servi programul Statgraphics Centurion XV care în mod operativ poate efectua analiza alternativă a mai multor tipuri în calculul valorilor parametrilor agroclimatici, cu scoaterea în evidenţă a celei mai „ajustate” distribuţii teoretice. Această aproximare a valorilor empirice de către una din legile teoretice de distribuţie va permite în continuare efectuarea unei analize statistice veridice a datelor ce caracterizează potenţialul agroclimatic a unui teritoriu.

Domenii:

Geografie

Numărul:

2 (308)

Anul:

2009

Descarcă

Download PDF (0.43 MB)

Ediţia curentă

journal