Sun Home

Некоторые аспекты применения наночастиц золота в биотехнологии микроводоросли Porphyridium cruentum

Unele aspecte ale aplicării nanoparticulelor de aur în biotehnologia microalgei Porphyridium cruentum

Some aspects of the application of gold nanoparticles in the biotechnology of the microalga Porphyridium cruentum

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.2.12

Autori:

RUDI LUDMILA, CEPOI LILIANA, CHIRIAC TATIANA, VALUŢĂ ANA, DJUR (MAXACOVA) SVETLANA, MISCU VERA, DUMBRĂVEANU VERONICA, CODREANU LIVIU, TAȘCA ION, ROTARI ION, RUDIC VALERIU

Rezumat:

Articolul prezintă rezultatele obținute la investigarea acțiunii nanoparticulelor de aur (AuNP) asupra productivității microalgei roșii Porphyridium cruentum și conținutului unor compuși biologic activi de interes tehnologic în biomasă pe durata unui ciclu de cultivare. Au fost utilizate AuNP stabilizate în citrat, cu dimensiunile de 5 nm în concentrații de la 0,5 la 1,5 nM, și de 10 nm în concentrații cuprinse între 0,005 și 0,1 nM. Rezultatele obținute demonstrează lipsa toxicității nanoparticulelor respective, confirmată prin păstrarea unui nivel adecvat al productivității microalgei și a conținutului de proteine în biomasă. Pentru fiecare dintre AuNP aplicate au fost stabilite concentrațiile, care asigură o acumulare sporită a ficobiliproteinelor în biomasa de porfiridium.

The present study aimed to investigate the effect of gold nanoparticles (AuNPs) on the productivity of red microalga Porphyridium cruentum and the content of some biologically active compounds of technological interest in biomass. We used citrate-stabilized gold nanoparticles (AuNPs) with a diameter of 5 nm at concentrations from 0.5 to 1.5 nM and a diameter of 10 nm at concentrations from 0.005 to 0.1 nM. The results demonstrated the lack of toxicity of the nanoparticles used, which was confirmed by the maintenance of an adequate level of microalgae productivity and protein content in biomass. Concentrations have been established for each of the applied AuNPs, which provide an increased accumulation of phycobiliproteins in porphyiridium biomass.

В статье представлены результаты, полученные при исследовании действия наночастиц золота (AuNP) на продуктивность красной микроводоросли Porphyridium cruentum и содержание в биомассе некоторых биологически активных веществ, представляющих технологический интерес. Использовались AuNP стабилизированные в цитрате, размером 5 нм в концентрациях от 0,5 до 1,5 нМ, и размером 10 нм в концентрациях от 0,005 до 0,1 нМ. Было выявлено отсутствие токсичности соответствующих наночастиц, что подтверждается стабильным уровнем продуктивности микроводоросли и содержания белка в биомассе. Для каждого типа исрользованых AuNP были установлены концентрации, которые обеспечивают повышенное накопление фикобилипротеинов в биомассе порфиридиума.


Cuvinte-cheie:

nanoparticule de aur, citrat, Porphyridium cruentum, biomasă, proteine, ficobiliproteine, gold nanoparticles, Citrate, Porphyridium cruentum, biomass, proteins, phycobiliproteins, Наночастицы золота, цитрат, Porphyridium cruentum, биомасса, белки, фикобилипротеины

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (344)

Anul:

2021

Descarcă

Download PDF (1.3 MB)

Ediţia curentă

journal