Sun Home

Первая находка Simulium kiritshenkoi (Diptera: Simuliidae) в Республике Молдова с детальным описанием его личинки

First record of Simulium kiritshenkoi (Diptera: Simuliidae) in the Republic of Moldova with the detailed description of its larva

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.2.10

Authors:

VASILIEV ALEXANDR

Abstract:

În articol este prezentată o nouă specie pentru Republica Moldova – Simulium kiritshenkoi Rubtsov, 1940. Pentru identificarea rapidă și precisă a speciei, larva S.kiritshenkoi este descrisă pe etape, cu unele completări, ținând cont de datele disponibile. Descrierea este însoțită de imagini digitale și date morfometrice. Sunt discutate datele preliminare privind particularitățile sezoniere ale speciei, identificate și caracterizate locurile ei de reproducere. Cuvinte-cheie: musculiţele negre, ecologie, identificare, larvă, dinamica sezonieră.

A new record of Simulium kiritshenkoi Rubtsov, 1940 for the Republic of Moldova is presented. Description of S. kiritshenkoi larva with some additions to the existent data is provided step-by-step for the quick and accurate identification of the species. It was supported by the digital images and morphometric data. Preliminary data on species seasonality are discussed. The breeding sites features and species distribution are provided in the present study.

Представлен новый вид Simulium kiritshenkoi Rubtsov 1940 для Республики Молдова. Описание личинки S. kiritshenkoi с некоторыми дополнениями к имеющимся данным приводится поэтапно для быстрой и точной идентификации вида, с дополнительными цифровыми изображениями и морфометрическими данными. В исследовании обсуждаются предварительные данные о сезонности видов, представлены особенности и расположение мест размножения.


Cuvinte-cheie:

musculiţele negre, ecologie, identificare, larvă, dinamica sezonieră, blackflies, Ecology, identification, larva, seasonal dynamics, мошки, экология, определение, личинка, сезонная динамика

Domains:

Biologie

Number:

2 (344)

Year:

2021

Download

Download PDF (1.31 MB)

Сurrent edition

journal