Sun Home

Метод баркоди́рования ДНК: применение и перспективы при определе́нии жесткокрылых.

Tehnica ADN barcoding: perspective de aplicare în identificarea coleopterelor

DNA barcoding technique: application and perspectives in beetles identification

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.2.03

Autori:

MOLDOVAN ANNA, ISTRATI SORINA, TODERAŞ ION, MOLOTIEVSKIY MUNTEANU NATALIA

Rezumat:

Tehnica ADN barcoding promovează studiul diversității moleculare în calitate de instrument de identificare a speciilor, în baza secvențelor de ADN. În prezenta lucrare este reflectată eficiența tehnicii ADN barcoding aplicată în identificarea speciilor pe exemplul coleopterelor tenebrionoide. În rezultatul cercetărilor au fost obținute secvențele regiunii cod de bare ADN pentru 8 specii de coleoptere din suprafamila Tenebrionoidea întâlnite pe teritoriul Republicii Moldova, totodată contribuind la completarea bibliotecilor internaționale de secvențe ADN.

The DNA barcoding technique promotes the study of molecular diversity as a tool for species identification based on DNA sequences. This paper reflects the efficiency of the DNA barcoding technique for species identification based on tenebrionoid beetles. As a result, the DNA barcode sequences were obtained for eight species of beetles from the superfamily Tenebrionoidea found on the territory of the Republic of Moldova, also contributing with new nucleotide sequences to the international DNA barcode libraries. 56 references, 3 figures, 3 tables

Метод баркодирования ДНК подразумевает изучение молекулярного разнообразия в качестве инструмента для определения видов на основе последовательностей ДНК. В данной статье отражена эффективность применения метода баркодирования ДНК для определения видов на примере тенебрионоидных жесткокрылых. В результате исследования были получены последовательности участка ДНК-штрихкода для 8 видов жесткокрылых из надсемейства Tenebrionoidea, а также были дополнены новыми сиквенсами международные библиотеки штрихкодов ДНК. Библ.- 56, рис.- 3, табл. - 3


Cuvinte-cheie:

tehnica ADN barcoding, aplicare, identificare, coleoptere, DNA barcoding technique, application, identification, beetles, метод баркодирования ДНК, применение, определение, жесткокрылые

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (344)

Anul:

2021

Descarcă

Download PDF (0.95 MB)

Ediţia curentă

journal