Sun Home

Ихтиофауна водохранилища Костешть-Стынка

Ihtiofauna lacului de acumulare Costești-Stânca

Ichthyofauna of Costesti-Stinca reservoir

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.2.01

Авторы:

BULAT DUMITRU, BULAT DENIS, ŞAPTEFRAŢI NICOLAE, USATÎI MARIN, DADU ANA, USATÎI ADRIAN, CREPIS OLEG

Резюме:

Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor științifice și observațiilor ihtiologice asupra lacului de acumulare Costești-Stânca în aspect succesional. Este prima lucrare științifică de sinteză cu privire la starea ihtiofaunei acestui ecosistem de la formarea sa și până în prezent. Pe parcursul anilor, numărul înregistrat de specii de pești s-a majorat de la 22 până la 34. În primii ani după atingerea cotei maxime de acumulare a apei în lacul de baraj (a. 1980), în capturi domina numeric bibanul – 46,5%, babușca și carasul argintiu –cu câte 8,7%. Datorită populărilor sistematice cu puiet de specii economic valoroase (crap, șalău și plătică), compoziția calitativă și cantitativă a ihtiofaunei s-a stabilizat începând cu anul 1985. În prezent, condițiile hidrologice fluctuante, preponderent în perioada de primăvară-vară, nu asigură succesul reproducerii naturale a speciilor de pești, ceea ce reprezintă un factor limitativ important al productivității piscicole a lacului.

The paper presents the results of scientific research and ichthyological observations on Costesti-Stanca reservoir from the succesional point of view. It is the first scientific review on the state of ichthyofauna of this ecosystem since its formation. Along the time, the registered number of fish species has increased from 22 to 34. In the first years after the filling up of the reservoir (1980), the catches were numerically dominated by the perch – 46.5%, the common roach and the silver crucian carp – with 8.7% each. Due to the systematic populations with the economically valuable species (carp, pikeperch and bream), the qualitative and quantitative composition of ichthyofauna has stabilized since 1985. Currently, fluctuating hydrological conditions, prevailing during the spring-summer period, does not ensure successful natural reproduction of fish, this being an important limiting factor for the piscicolous productivity of reservoir.

В данной статье представлены результаты научных исследований и ихтиологических наблюдений в экосистеме водохранилища Костешть-Стынка в сукцессионном аспекте. Это первая обзорная научная работа о состоянии ихтиофауны данной экосистемы с момента ее образования. За прошедшие годы состав фауны увеличился с 22 до 34 видов рыб. В первые годы после заполнения водохранилища в уловах доминировали (1980 г.) обыкновенный окунь – 46,5%, плотва и серебрянный карась – соответствено по 8,7%. Начиная с 1985 года, благодаря систематическим зарыблениям молодью промыслово-ценными видами рыб (карп, судак, лещь), качественный и количественый состав ихтофауны стабилизировался. В настоящее время, нестабильные гидрологические условия, в основном в весенне-летний период, не обеспечивают благоприятные условия для естественного воспроизводства многих промыслово-ценых видов рыб, что является лимитирующим фактором рыбопродуктивности экосистемы. Библ. - 30, рис. - 5, таб. - 9.


Cuvinte-cheie:

ihtiofauna, regim hidrologic, producţie piscicolă, ichthyofauna, hydrological regime, the decrease of fish production, ихтиофауна, гидрологический режим, снижение рыбной продуктивности

Сферы:

Biologie

Номер:

2 (344)

Год:

2021

Скачать

Download PDF (1.54 MB)

Текущие издание

journal