Sun Home
Impactul deşeurilor industriale asupra fitocenozelor ecosistemului urban Chişinau

Autori:

BULIMAGA CONSTANTIN

Rezumat:

Amplasarea întreprinderilor industriale în imediata vecinătate unele de altele duce la formarea aşa numitelor platforme industriale, care au un impact esenţial asupra tuturor componentelor mediului ambiant. Un astfel de obiect în mun. Chişinău este platforma industrială Buiucani, unde sunt situate mai multe întreprinderi: uzina „Tracom”, fabrica „Viorica cosmetic”, uzina „Topaz” ş.a. Emisiile gazoase, lichide şi deşeurile generate de aceste înteprinderi se răsfrîng negativ nu numai asupra calităţii aerului, solului şi apelor, dar şi asupra biotei (în special a plantelor). În legătură cu acest fapt prezintă interes studiul influenţei emisiilor industriale care rezultă în urma activităţilor antropice asupra regnului vegetal din acest teritoriu.

Domenii:

Geografie

Numărul:

2 (308)

Anul:

2009

Descarcă

Download PDF (0.58 MB)

Ediţia curentă

journal