Sun Home

Cпособность к самоочищению воды малых рек Республики Молдова

Capacitatea de autoepurare a apei râurilor mici din Republica Moldova.

Self-purification capacity of small rivers water from the Republic of Moldova.

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.1.17

Authors:

SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE, LUNGU MARINA, MOŞANU ELENA

Abstract:

În studiu este evaluată capacitatea de autoepurare a apei râurilor mici prin raportul CBO5/CCO-Cr. În bazinul fl. Nistru ape cu valoarea capacității de autoepurare <0,2 au fost evidențiate în 44%, între 0,2-0,4 - 50%, iar cu valoare >0,4 în 6% din surse. În bazinul r. Prut cu CA între 0,2-0,4 s-au evidențiat 71,5% de probe, cu valoarea >0,4 a fost apa în 28,5% din surse. În bazinul Dunărea-Marea Neagră cu CA <0,1 au fost 39% din probe, cu CA 0,1-0,2 în 42% din surse, iar cu valoarea 0,2-0,4 în 15% din surse și >0,4 fiind într-o singură sursă (3%).

In the study is evaluate the self-purification capacity of small river waters through the CBO5 / CCO-Cr ratio. In the Dniester river basin waters with the value of selfpurification capacity <0,2 were highlighted in 44%, between 0,2-0,4 - 50%, and with a value > 0,4 in only 6% of sources. In the Prut river basin with CA between 0,2-0,4 were highlighted 71,5% of samples, and with the value >0,4 was water in 28,5% of sources. In the Danube-Black Sea basin with CA <0,1 there were 39% of samples, with CA 0,10,2 in 42% of sources, with the value 0,2-0,4 in 15% of sources and >0,4 being in a single source (3%).

В исследовании оценивается способность воды малых рек к самоочищению по соотношению CBO5 / CCO-Cr. В водах бассейна Днестра со значением самоочищающей способности <0,2 выделялись в 44%, между 0,2-0,4 - 50% и со значением > 0,4 только в 6% источников. В бассейне реки Прут с СА между 0,20,4 выделено 71,5% проб, а при значении >0,4 вода в 28,5% источников. В Дунайско-Черноморском бассейне с CA <0,1 было 39% проб, с CA 0,1-0,2 в 42% источников, со значением 0,2-0,4 в 15% источников и с >0,4 в одном источнике (3%).


Cuvinte-cheie:

Consumul biochimic de oxigen, consumul chimic de oxigen, capacitatea de autoepurare, starea ecologică, biochemical oxygen consumption, chemical oxygen consumption, selfpurification capacity, ecological status, Биохимическое потребление кислорода, химическое потребление кислорода, способность к самоочищению, экологическое состояние

Domains:

Geografie

Number:

1 (343)

Year:

2021

Download

Download PDF (0.29 MB)

Сurrent edition

journal