Sun Home

Содержание неионизированного аммиака в поверхностных водах гидрографического бассейна дуная и Черного Моря.

Conţinutul amoniacului neionizat în apele de suprafaţă din bazinul hidrografic Dunărea şi Marea Neagră.

The content of non-ionized ammonia in the surface waters from the Danube and Black Seas hydrographical basin.

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.1.15

Autori:

SANDU MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE

Rezumat:

În studiu este evaluată concentrația amoniacului (NH3) în apele din unele râuri ale bazinului hidrografic Dunărea și Marea Neagră. În majoritatea probelor de apă studiate conținutul amoniacului neionizat varia în deferiți ani de la mai mic de 0,025 mg/dm3 până la foarte mare 6,15 (r. Cahul, s. Gavanoasa) – 6,81 mg/dm3 (r. Cogâlnic, or. Cimișlia), fiind mai mare în aval de orașe, comparativ cu cel din amonte. De ex. la temperatura de 5°C: r. Cogâlnic (or. Hâncești) conținutul NH3 era mai mare de 300 de ori, or. Cimișlia – 59 ori, iar la 15°C, respectiv – 323 ori și 57 de or

In the study is evaluate the concentration of ammonia (NH3) in the waters of some rivers of the Danube and Black Sea river basin. In most of the water samples studied, the content of non-ionized ammonia varied in different years from less than 0.025 mg/dm3 to very high 6,15 (r. Cahul, s. Gavanoasa) – 6,81 mg/dm3 (r Cogâlnic, Cimișlia), being higher downstream of cities compared to the upstream one. For example. at a temperature of 50C: Cogâlnic district (Hâncești town) more than 300 times, Cimișlia 59 times, and at 150C, respectively - 323 times and 57 times.

В исследовании оценивается концентрация аммиака (NH3) в водах некоторых рек бассейна Дуная и Черного моря. В большинстве исследованных проб воды содержание неионизированного аммиака варьировалось в разные годы от менее 0,025 мг / дм3 до очень высокого 6,15 (г. Кагул, с. Гаваноаса) - 6,81 мг / дм3 (г. Когылник , Чимишлия), находясь ниже по течению от городов, чем выше по течению. Например. при температуре 50С: участок реки Когылник (город Хынчешть) более 300 раз, Чимишлия - 59 раз, а при 150С соответственно - 323 раза и 57 раз.


Cuvinte-cheie:

amoniu sumar, amoniac neionizat, bazinul hidrografic Dunărea - Marea Neagră, valoarea obligatorie NH3, summary ammonium, non-ionized ammonia, Danube - Black Sea river basin, mandatory value NH3, суммарный аммоний, неионизированный аммиак, бассейн реки Дунай - Черное море, обязательная величина NH3

Domenii:

Geografie

Numărul:

1 (343)

Anul:

2021

Descarcă

Download PDF (0.28 MB)

Ediţia curentă

journal