Sun Home

Растительные флавоноидные гликозиды эффективный лиопротектор.

Glicozidele flavonoide vegetale -lioprotector eficient

Vegetable flavonoid glycosides – an effective lyoprotector.

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.1.14

Autori:

CHISELIŢĂ OLEG, BURŢEVA SVETLANA, BÎRSA MAXIM, MAŞCENCO NATALIA

Rezumat:

În articol sunt prezentate date cu privire la influenţa glicozidelor flavonoide (GF) din Verbascum phlomoides L., asupra viabilităţii tulpinii Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 după liofilizare şi păstrare îndelungată. În rezultatul cercetărilor s-a stabilit că suplinirea mediului protector, ce conține gelatină (2,5%) și glucoză (7,5%), cu GF în concentraţie de 0.005, 0.0005, 0.00005%/V asigură tulpinii S. canosus CNMN-Ac-02 viabilitate înaltă, cu 35.03-44.01% mai mare comparativ cu martorul, după liofilizare și un an de păstrare. Rehidratarea tulpinii liofilizate, după un an de păstrare, cu soluții hidrice de GF oferă tulpinii S. canosus CNMN-Ac-02 viabilitate mai mare comparativ cu apa distilată.

The article presents data on the influence of flavonoid glycosides (FG) of Verbascum phlomoides L. on the viability of Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 after lyophilization and long-term storage. As a result of the research, it was found that the addition of FG in concentrations of 0.005, 0.0005, 0.00005%/V to protective medium containing gelatin (2.5%) and glucose (7.5%), ensured a high viability of S. canosus CNMN-Ac-02 strain with 35.03-44.01% more than in control sample, after lyophilization and one year of storage. Rehydration of lyophilized strain after one year of storage using aqueous solutions of FG has shown a higher viability of S. canosus CNMN-Ac-02 strain compared to distilled water.

В статье представлены данные о влиянии флавоноидных гликозидов (ФГ) Verbascum phlomoides L. на жизнеспособность Streptomyces canosus CNMN-Ac-02 после лиофилизации и длительного хранения. В результате исследований было установлено, что добавление в защитную среду, содержащую желатин (2,5%) и глюкозу (7,5%), ФГ в концентрации 0,005, 0,0005, 0,00005%/об. обеспечивает высокую жизнеспособность штамма S. canosus CNMN-Ac-02 после лиофилизации и года хранения на 35,03-44,01% выше по сравнению с контролем. Регидратация лиофилизированного штамма после одного года хранения водными растворами ФГ обеспечивает штамму S. canosus CNMN-Ac-02 большую жизнеспособность по сравнению с дистиллированной водой.


Cuvinte-cheie:

Streptomicete, liofilizare, lioprotector, viabilitate, glicozide flavonoide vegetare, Streptomycetes, lyophilization, lyoprotector, viability, vegetable flavonoid glycosides, стрептомицеты, лиофилизация, лиопротектор, жизнеспособность, растительные флавоноидные гликозиды

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (343)

Anul:

2021

Descarcă

Download PDF (0.29 MB)

Ediţia curentă

journal