Sun Home

Влияние инфекции COVID-19 на желудочно-кишечный тракт

Impactul infecției cu COVID-19 asupra tractului gastrointestinal.

Impact of COVID-19 infection on the gastrointestinal tract.

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.1.05

Autori:

LEORDA ANA, GARAEVA SVETLANA, CIOCHINĂ VALENTINA

Rezumat:

Intestinul este organul țintă pentru infecția cu coronavirusul SARS-CoV-2. Epiteliul intestinal susține replicarea SARS-CoV-2. Blocarea receptorilor ACE-2 în SARS-CoV-2 compromite absorbția aminoacizilor din intestinul subțire, ceea ce duce la epuizarea depozitului de aminoacizi. Mecanismele de afectare a pancreasului includ efectele citopatice directe ale SARS-CoV-2 sau răspunsurile celulare inflamatorii sistemice indirecte și mediate de imunitate, provocând afectarea organelor sau anomalii enzimatice secundare. Simptomele gastrointestinale pot apărea mai devreme decât alte simptome COVID-19, iar testarea timpurie poate facilita diagnosticul și tratamentul înainte ca boala să devină severă. Bibl. – 25.

The intestine is the target organ for infection with the SARS-CoV-2 coronavirus. The intestinal epithelium supports the replication of SARS-CoV-2. Blockade of the ACE-2 receptors in SARS-CoV-2 leads to impaired absorption of amino acids in the small intestine, which leads to depletion of the amino acid store. Mechanisms of damage to the pancreas include direct cytopathic effects of SARS-CoV-2 or indirect systemic inflammatory and immune-mediated cellular responses leading to organ damage or secondary enzymatic abnormalities. Gastrointestinal symptoms can occur earlier than other COVID-19 symptoms, and early testing can facilitate diagnosis and treatment before the disease becomes severe.

Кишечник является органом-мишенью для инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2. Эпителий кишечника поддерживает репликацию SARS-CoV2.Блокада рецепторов АСЕ-2 при SARS-CoV-2 приводит к нарушению всасывания аминокислот в тонком кишечнике, что приводит к истощению депо аминокислот. Механизмы повреждения поджелудочной железы включают прямые цитопатические эффекты SARS-CoV-2 или непрямые системные воспалительные и иммуноопосредованные клеточные реакции, приводящие к повреждению органов или вторичным ферментативным аномалиям. Желудочно-кишечные симптомы могут возникать раньше, чем другие симптомы COVID-19, а своевременное тестирование может облегчить диагностику и лечение до того, как болезнь перейдет в тяжелую форму.


Cuvinte-cheie:

tract gastrointestinal, coronavirus SARS-CoV-2, enzimă de conversie a angiotensinei 2, microbiotă, enterocite, epiteliu intestinal, gastrointestinal tract, SARS-CoV-2 coronavirus, angiotensinconverting enzyme, microbiota, enterocytes, intestinal epithelium, желудочно-кишечный тракт, коронавирус SARS-CoV-2, ангиотензинпревращающий фермент, микробиота, энтероциты, кишечный эпителий

Domenii:

Medicină

Numărul:

1 (343)

Anul:

2021

Descarcă

Download PDF (0.25 MB)

Ediţia curentă

journal