Sun Home

Влияние физической нагрузки и белкового рациона на содержание групп свободных аминокислот зрелых и старых крыс

Influența efortului fizic și a rației proteice asupra conținutului aminoacizlor liberi la șobolanii maturi și senili.

Influence of the physical activity and protein ration on changes of the content of groups of free amino acids at mature and old rats

DOI: 10.52388/1857-064X.2021.1.02

Autori:

POLEACOVA LILIA, CIOCHINĂ MARIANA, BOGDAN VICTORIA

Rezumat:

În articol sunt descrise modificările conţinutului sumar al aminoacizilor liberi în sânge la şobolanii maturi și senili alimentați cu raţie proteică în asociere cu efort fizic. Impactul rației proteice în asociere cu efort fizic șobolanii de vârstă matură și senilă, se manifestă direct asupra conținutului aminoacizilor liberi în ser și eritrocite, modificările fiind evaluate pe principalele grupe funcționale ale acestora: dacă în eritrocite, indiferent de vârsta animalului, are loc diminuarea cantității lor, atunci în ser schimbările corespunzătoare depind de vârstă.

This article describes the changes in the summary content of groups of free amino acids in the blood of mature and senile rats fed protein ration in association with physical activity. The impact of protein ration in association with physical activity at mature and senile rats is directly related to the content of groups of amino acids in serum and erythrocytes: if in erythrocytes, regardless of animal age, the amount of groups decreases, then in serum the corresponding changes depend on age.

В статье рассматриваются изменения суммарного содержания групп свободных аминокислот в крови у зрелых и старых крыс, содержавшихся на белковом рационе в сочетании с физической нагрузкой. Влияние белкового рациона в сочетании с физической нагрузкой на зрелых и старых крыс, проявляется непосредственно на содержании групп аминокислот в сыворотке крови и эритроцитах: если в эритроцитах, независимо от возраста животных, наблюдается уменьшение количества групп, то в сыворотке соответствующие изменения зависят от возраста.


Cuvinte-cheie:

raţie alimentară, şobolani maturi, şobolani senili, efort fizic, aminoacizi liberi, grupe funcţionale, food ration, mature rats, senile rats, physical effort, free amino acids, functional groups, рацион питания, зрелые крысы, старые крысы, физическая нагрузка, свободные аминокислоты, функциональные группы

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (343)

Anul:

2021

Descarcă

Download PDF (0.28 MB)

Ediţia curentă

journal