Sun Home
Profesorul universitar Andrei Munteanu – unul din ultimii savanţi mohicani din domeniul zoologiei integrale autohtone

Autori:

FURDUI TEODOR, CIOCHINĂ VALENTINA

Rezumat:

Profesorul universitar Andrei Munteanu este un nume de mare rezonanţă în zoologie şi ecologia animalelor. Personalitate multivalentă, Dumnealui este unul dintre cei mai mari cunoscători ai faunei ţării, de reputaţie nu numai naţională, dar şi internaţională. Ca dovadă servesc cărţile sale, care s-au impus cu mare prestigiu nu numai în domeniul zoologiei, ci şi în cel al ecologiei animalelor. Este foarte dificil de a efectua o analiză, fie ea şi succintă, a activităţii ştiinţifice interdisciplinare a profesorului universitar A.Munteanu. De aceea, vom aduce doar unele consideraţiuni generale, lăsînd pe seama biografilor de specilalitate să pună în lumină cu rigurozitate contribuţia domnului profesor universitar, să aşeze la locul cuvenit datele biografice şi lucrările sale ştiinţifice. Dintre numeroasele probleme, abordate de ilustrul savant, ne vom opri doar asupra unor rezultate, expuse în lucrările sale, devenite ulterior de referinţă.

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (308)

Anul:

2009

Descarcă

Download PDF (0.43 MB)

Ediţia curentă

journal