Sun Home
Distins savant în domeniul fiziologiei şi biochimiei plantelor

Autori:

FURDUI TEODOR, DUCA GHEORGHE

Rezumat:

Membrul corespondent Nicolae Balaur este unul din cei mai remarcabili savanţi autohtoni în domeniul fiziologiei şi biochimiei plantelor. Lucrările ştiinţifice ale Dumnealui au pus baza fondării unei noi direcţii la intersecţia fiziologiei, biochimiei şi bioenergeticii plantelor – agrobioenergetica. Un aport considerabil a adus şi la organi- zarea ştiinţelor biologice în ţară: pe parcursul a unsprezece ani a activat în conducerea Institutului de Fiziologie şi Biochimie a Plantelor. Anume această perioadă a fost una creatoare în procesul de transformare a institutului în for principal al cercetărilor ştiinţifice în domeniul fiziologiei şi biochimiei plantelor.

Domenii:

Geografie

Numărul:

2 (308)

Anul:

2009

Descarcă

Download PDF (0.33 MB)

Ediţia curentă

journal