Sun Home
Reputat savant al ecologiei cu destin de luptător

Autori:

FURDUI TEODOR, CONSTANTINOV TATIANA, CIUBOTARU ALEXANDRU, DRUMEA ANATOLIE, TOMA SIMION, ŞALARI VASILE

Rezumat:

Membrul corespondent al AŞM Ion Ilie Dediu a intrat în ştiinţă la sfârşitul anilor cincizeci ai secolului trecut, după absolvirea Universităţii de Stat din Moldova, fiind repartizat la lucru la Filiala Moldovenească a AŞ a URSS. În acea perioadă cercetările în domeniul biologiei animale în Filiala Moldovenească a AŞ a URSS erau tutelate de prof.univ., viitorul academician Mihail Iaroşenco. Era firesc, ca tânărul specialist I.Dediu să aibă convorbire cu M.F.Iaroşenco, care pe atunci era şi director al Institutului de Biologie, unde Dumnealui era predispus să se angajeze la lucru. Discuţia dusă l-a convins pe directorul Institutului că I.Dediu posedă cunoştinţe universitare solide şi are o pregătire profundă în domeniul fiziologiei omului şi animalelor. De aceea Dumnealui îi propune să iniţieze cercetări ştiinţifice privind fiziologia hidrobionţilor. Dar aşa a fost să fie, că tânărul cercetător este fermecat de noua direcţie în ştiinţele biologice, ce se afla la început de cale – ecologia.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (307)

Anul:

2009

Descarcă

Download PDF (0.37 MB)

Ediţia curentă

journal