Sun Home
Studiul influenţei compuşilor coordinativi ai Cu(II) asupra productivităţii cianobacteriei spirulina platensis

Autori:

BATÎR LUDMILA, GULEA AURELIAN, ŢAPCOV VICTOR, RUDIC VALERIU

Rezumat:

În ultimii ani în calitate de obiecte biotehnologice sînt valorificate tot mai intens microorganismele fotosintezatoare, cum sunt microalgele şi cianobacteriile [6-8]. Cercetările de explorare biotehnologică a cianobacteriilor şi microalgelor, desfăşurate în Laboratorul de Cercetări Ştiinţifice „Ficobiotehnologie” al Universităţii de Stat din Moldova şi laboratorul Ficobiotehnologie al Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei, de rînd cu abordarea unor probleme legate de optimizarea mediilor, parametrilor şi condiţiilor de cultivare sunt consacrate soluţionării unor astfel de aspecte importante, ca precăutarea căilor noi de reglare cantitativă şi calitativă a metabolismului microalgal şi cianobacterian spre sporirea eficacităţii producerii de biomasă şi de intensificare a sintezei principiilor bioactive, componente ale acesteia.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (307)

Anul:

2009

Descarcă

Download PDF (0.48 MB)

Ediţia curentă

journal