Sun Home
Presiunea hidrostatică şi superoxiddismutaza –inductori ai reacţiei nespecifice a plantelor la acţiunea secetei

Autori:

ŞTEFÎRŢĂ ANASTASIA

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (306)

Anul:

2008

Descarcă

Download PDF (0.82 MB)

Ediţia curentă

journal