Sun Home
Reglarea procesului de biosinteză a sterolilor la drojdii prin acţiunea undelor milimetrice de intensitate joasă

Autori:

USATÎI AGAFIA, MOLODOI ELENA, ROTARU ANATOL, MOLDOVEANU TAISIA, BORISOVA TAMARA

Rezumat:

Acţiunea undelor milimetrice de intensitate joasă asupra diferitor obiecte biologice se cercetează intens în ultimii 20-25 ani. Sinteza rezultatelor experimentale publicate, permite de a elucida unele aspecte fundamentale ale activităţii vitale şi a mecanismelor de interacţiune a undelor milimetrice de intensitate joasă cu celulele vegetale sau ani- male [6,8]. În baza studiilor efectuate au şi elucidate mecanismele de acţiune a undelor milimetrice de intensitate joasă asupra organismelor fotosintetizante şi formulate câteva principii de bază [7,14]. Totodată, elaborarea unei teorii faţă de problema modelării şi prognozării efectelor acţiunii undelor milimetrice prezintă o sarcină dificilă. În primul rând, acţiunea are loc la toate nivelele de organizare a materiei vii, iar mecanismele de acţiune şi răspunsul obiectului biologic pentru fiecare nivel, diferă. Scopul investigaţiilor constă în ameliorarea procesului de biosinteză a sterolilor la drojdia Saccharomyces cerevisiae CNMN-Y-16 prin acţiunea undelor milimetrice de intensitate joasă şi elaborarea unui procedeu eficient de sinteză orientată a lor.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (307)

Anul:

2009

Descarcă

Download PDF (0.4 MB)

Ediţia curentă

journal