Sun Home
Studiul modificărilor calitative ale fracţiilor de proteine la tutunul transgenic sub acţiunea erbicidului Basta

Autori:

DUCA MARIA, GLIJIN ALIONA, LUPASCU VICTOR, OROZCO-CARDENAS MARTHA

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (304)

Anul:

2008

Descarcă

Download PDF (0.46 MB)

Ediţia curentă

journal