Sun Home
Influenţa condiţiilor agrotehnice asupra componenţei speciilor şi virulenţei izolatelor de fungi care produc putregaiul de rădăcină la sfecla de zahăr

Autori:

MERENIUC GHEORGHE, LUPAŞCU GALINA, SLĂNINĂ VALERINA

Rezumat:

Sfecla de zahăr este considerată una dintre culturile tehnice importante pentru agricultura Republicii Moldova, iar obţinerea unor recolte de calitate superioară, în condiţiile unor costuri cât mai reduse, nu poate fi realizatã decât prin aplicarea unor tehnologii specifice perfecţionate, care să permită o valorificare superioară atât a resurselor naturale, dar şi a imputurilor. Din aceste considerente, acţiunile de protecţie a plantelor sunt uneori determinante la înfiinţarea culturii sau pentru obţinerea recoltei, iar cunoaşterea organismelor dăunătoare şi a factorilor care le influenţeazã evoluţia reprezintă o cerinţã de bază. In prezent, printre factorii care pot influenţa negativ înfiinţarea culturilor de sfeclă de zahãr se numără şi putregaiul rădăcinii plantulelor de sfeclã, fenomen complex, cunoscut ca simptomul de înnegrire şi putrezire a germenilor, dar şi sub denumirea de “căderea plăntuţelor de sfeclă” sau “picioruşul negru”.

Domenii:

Geografie

Numărul:

1 (307)

Anul:

2009

Descarcă

Download PDF (0.49 MB)

Ediţia curentă

journal