Sun Home
Utilizarea plantelor haploide în ameliorarea populaţiilor sintetice la porumb

Autori:

ROTARENCO VALERIU, DICU GEORGETA, MIHAILOV MIHAI, MASLOBROD SERGHEI, SARMANIUC MARIANA, JACOTĂ ANATOL

Rezumat:

Porumbul este una din culturile cerealiere cele mai răspândite în agricultura mondială, fiind utilizat atât în scopuri alimentare, cât şi în calitate de cultură furajeră şi materie primă industrială. La cultivarea porumbului intensiv se utilizează efectul de heterozis – vigoarea hibrizilor din prima generaţie F1 [17]. Producerea hibrizilor şi distribuirea seminţelor hibride a devenit o industrie profitabilă în agricultură. Crearea hibrizilor de porumb este un proces destul de îndelungat - numai pentru obţinerea liniilor homozigote, care reprezintă formele parentale ale hibridului, este nevoie de 5-7 ani, pentru testarea si omologarea hibridului in zona respectivă se adaugă încă cel puţin 4 ani.

Domenii:

Geografie

Numărul:

1 (307)

Anul:

2009

Descarcă

Download PDF (0.43 MB)

Ediţia curentă

journal