Sun Home
Spectrul aminoacizilor şi componenţa calitativă a proteinelor la spirulina cultivată în prezenţa unor compuşi coordinAtivi ai cr(III)

Authors:

RUDIC VALERIU, BULIMAGA VALENTINA, CIUMAC DANIELA, ZOSIM LILIANA, CHIRIAC TATIANA

Domains:

Biologie

Number:

2 (305)

Year:

2008

Download

Download PDF (0.54 MB)

Сurrent edition

journal