Sun Home

Recenzie asupra monografiei „Noi oportunităţi în ameliorarea sănătăţii şi stimularea
productivităţii la puii de carne”. Autori: Putin Victor, Macari Vasile, Rotaru Ana.

Review of monograph «New opportunities to improve health and boost productivity
in broilers.» Authors: Putin Victor, Macari Vasile, Rotaru Ana.

Авторы:

CIOCHINĂ VALENTINA, BALAN ION

Сферы:

Altele

Номер:

3 (342)

Год:

2020

Скачать

Download PDF (0.4 MB)

Текущие издание

journal