Sun Home

Recenzie asupra monografiei „Noi oportunităţi în ameliorarea sănătăţii şi stimularea
productivităţii la puii de carne”. Autori: Putin Victor, Macari Vasile, Rotaru Ana.

Review of monograph «New opportunities to improve health and boost productivity
in broilers.» Authors: Putin Victor, Macari Vasile, Rotaru Ana.

Autori:

CIOCHINĂ VALENTINA, BALAN ION

Domenii:

Altele

Numărul:

3 (342)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.4 MB)

Ediţia curentă

journal