Sun Home

Содержание неионизированного аммиака в водах реки Днестр и его правых притоков

Conţinutul amoniacului neionizat în apele din fl. Nistru şi afluenţii lui de dreapta.

The content of the non-ionized ammonia in the water of the Dniester river and of its right tributaries.

Autori:

SANDU MARIA, NEDEALCOV MARIA, TĂRÎŢĂ ANATOLIE

Rezumat:

Studiul include calculul concentraţiei amoniacului în apele fl. Nistru şi afluenţilor lui de dreapta în diferiţi ani. Conţinutul amoniacului neionizat a fost mai mare de 0,025 mg/ dm3 (obligatoriu vieţii piscicole) pe porţiunile fluviului: s. Naslavcea – 0,051 mg/dm3, or. Soroca, aval – 0,0450 mg/dm3, aval revărsarea r. Bâc – 0,0750 mg/dm3, s. Sucleia – 0,0376 mg/dm3, s. Olăneşti - 0,0425 mg/dm3, s. Palanca - 0,0290 mg/dm3. În apa afluenţilor conţinutul NH3 a fost de la 0,011 la 1,140 mg/dm3 (50C), iar la 150C – de la 0,026 la 3,280 mg/dm3 (r. Ichel, s. Ratuş, şi, respectiv, r. Bâc, aval or. Călăraşi).

The concentration of the non-ionized ammonia was measured in the water of the Dniester river and of its right tributaries throughout different years. It was higher than 0,0250 mg/dm3 (a necessary requirement for fish farming) in the following river sections: Naslavcea village (0,0510 mg/dm3), downstream Soroca town (0,045 mg/dm3), below the confluence with the Bac river (0,0750 mg/dm3), Suclea village (0,0376 mg/dm3), Olanesti village (0,0425 mg/dm3), Palanca village (0,029 mg/dm3). In the tributary water the NH3 content was from 0,0110 to 1,1400 mg/dm3 at50C and – from 0,0260 to 3,2800 mg/dm3 at 150C (respectively, the Ichel river at the village of Ratus, and the Bac river after the town of Calarasi). 34 references, 4 tables

Исследование включает расчёт концентрации неионизированного аммиака в водах реки Днестр и его правых притоков в разные годы. Она была выше 0,0250 мг/дм3 (обязательно для рыбоводства) на участках реки: село Наславча – 0,0510 мг/дм3, ниже города Сорока – 0,0450 мг/дм3, ниже впадении реки Бык – 0,0750 мг/дм3, село Суклея – 0,0376 мг/дм3, село Олэнешть – 0,0425 мг/дм3 и село Паланка – 0,0290 мг/дм3. В воде притоков содержание NH3 составляло от 0,0110 до 1,1400 мг/дм3 при 50С, а при 150С – от 0,0260 до 3,2800 мг/дм3 (река Икель, село Ратуш, и, соответственно, река Бык ниже города Кэлэраш). Библ. – 34, Таб. – 4.


Cuvinte-cheie:

amoniul sumar, amoniac neionizat, fl. Nistru, afluenţii de dreapta, valoarea obligatorie NH3, total ammonia, non-ionized ammonia, Dniester River, Dnister right tributaries, суммарный аммоний, неионизированный аммиак, река Днестр, правые притоки Днестра, процент NH3.

Domenii:

Geografie

Numărul:

3 (342)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.43 MB)

Ediţia curentă

journal