Sun Home

Биохимический cостав биомассы дрожжей из отходов пивной промышленности

Componenţa biochimică a biomasei de levuri din deşeurile industriei de bere.

The biochemical composition of the yeasts biomass waiste from the the beer industry.

Autori:

CHISELIŢĂ OLEG, CHISELIŢA NATALIA, EFREMOVA NADEJDA, BEŞLIU ALINA, TOFAN ELENA, LOZAN (SPRINCEAN) ANA, DANILIŞ MARINA

Rezumat:

În articol sunt prezentate date privind compoziţia biochimică a levurilor din deşeurile industriei de bere, restante după diferite cicluri de fermentare. S-a stabilit, că biomasa de levuri are o compoziţie biochimică variată şi conţine (în % BAU) 56,2-58,2 – proteine; 34,3-36,1 – carbohidraţi; 2,4-5,3 lipide şi 3,4-4,3 cenuşă în funcţie de ciclul de fermentare după care a fost prelevată. Biomasa conţine cantităţi semnificative de aminoacizi esenţiali şi imunoactivi, o gamă largă de macro- (K, P, Na, Mg, Ca) şi microelemente (Fe, Zn, Cr, Se, Mo, Mn, Cu) şi practic nu conţine metale grele (Pb, Ba, Hg, Li, Bi, Sb, Sr), fapt ce o poziţionează ca o sursă bogată şi inofensivă de substanţe biologic active pentru obţinerea biopreparatelor cu utilizare în diferite domenii.

The article presents data on the biochemical composition of the yeast remaining after different fermentation cycles in the beer industry. The yeast biomass had a varied biochemical composition and contained (in % DW) 56,2-58,2% of proteins; 34,3-36,1% of carbohydrates; 2,4-5,3% of lipids and 3,4-4,3% of ashes, depending on the fermentation cycle. The biomass contained significant amounts of the essential and immunoactive aminoacids, a wide range of macro- (K, P, Na, Mg, Ca) and microelements (Fe, Zn, Cr, Se, Mo, Mn, Cu), and had virtually no heavy metals (Pb, Ba, Hg, Li, Bi, Sb, Sr). Therefore, it can be used as a a rich and harmless source of biologically active substances for obtaining various biological products to be used in various fields. 28 references, 1 figure, 2 tables.

В статье представлены данные о биохимическом составе дрожжей из отходов пивоварения, оставшихся после различных циклов ферментации. Установлено, что биомасса дрожжей имеет разнообразный биохимический состав и содержит (в % СВ) 56,2–58,2% белков; 34,3–36,1% углеводов; 2,4-5,3% липидов и 3,4-4,3% золы, в зависимости от цикла ферментации, после которого она была взята. Биомасса содержит значительное количество незаменимых и иммуноактивных аминокислот, широкий спектр макро- (K, P, Na, Mg, Ca) и микроэлементов (Fe, Zn, Cr, Se, Mo, Mn, Cu) и практически не содержит тяжёлых металлов (Pb, Ba, Hg, Li, Bi, Sb, Sr), что позиционирует её как богатый и безвредный источник биологически активных веществ для получения различных биопрепаратов и их использования в различных областях. Библ. – 28, рис. – 1, табл. – 2.


Cuvinte-cheie:

levuri de bere, Saccharomyces cerevisiae, proteine, carbohidraţi, lipide, macro-, microelemente, metale grele, aminoacizi, brewer’s yeast, Saccharomyces cerevisiae, proteins, carbohydrates, lipids, macro-, microelements, heavy metals, aminoacids, пивные дрожжи, Saccharomyces cerevisiae, белки, углеводы, липиды, макро-, Микроэлементы, Тяжелые металлы, аминокислоты

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (342)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.61 MB)

Ediţia curentă

journal