Sun Home

Динамика сезонной активности совок (Lepidoptera, Noctuidae) в природном заповеднике «Cobîleni». (Республика Молдова).

Dinamica activității sezoniere a noctuidelor (Lepidoptera, Noctuidae) semnalate în rezervația naturală „Cobîleni” (Republica Moldova).

Dynamics of the seasonal activity of noctuids (Lepidoptera, Noctuidae) in the “Cobîleni” natural reservation (Republic of Moldova).

Autori:

ŢUGULEA (HACINA) CRISTINA

Rezumat:

Lucrarea prezintă rezultatele studiului activității sezoniere a noctuidelor (Lepidoptera, Noctuidae) semnalate pe parcursul perioadei de vegetație a anilor 2016-2017 în Rezervația naturală „Cobîleni” (raionul Orhei, Republica Moldova). În urma studiului efectuat au fost analizate 1146 exemplare de noctuide, aparţinând la 98 de specii și 14 subfamilii. Capcana cu lumină ultravioletă a atras un număr mai mare de noctuide (857 indivizi), spre deosebire de cea albă, la care au fost capturați doar 289 de indivizi. A fost studiată dinamica activității sezoniere a speciilor Acontia trabealis (Scopoli, 1763), Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) și Orthosia gothica (Linnaeus, 1758), care s-au remarcat prin efectivul numeric ridicat, ultimele două specii menționate având statut de dăunători importanți ai culturilor agricole.

The paper presents a study of the seasonal activity of noctuids (Lepidoptera, Noctuidae) during the vegetation period of 2016-2017 in the “Cobîleni” Nature Reserve. There were studied 1146 noctuid specimens belonging to 98 taxonomic species and 14 subfamilies. The ultraviolet light trap attracted more noctuids (857 moths) than the white light trap, which cpatured only 289 mothsbirds. The dynamics of the seasonal activity of the most numerous noctuid species was studied: Acontia trabealis (Scopoli, 1763), Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) and Orthosia gothica (Linnaeus, 1758). The last two species are among the most harmful pests of agricultural crops. 16 references, 10 figures.

В статье представлены результаты исследований сезонной активности совок (Lepidoptera, Noctuidae), проведённых в вегетационные периоды 2016-2017 гг. в заповеднике «Кобылень”. В итоге исследований были проанализированы 1146 особей совок, относящихся к 98 видам из 14 подсемейств. Ловушка с ультрафиолетовым источником света привлекла большее количество совок (857 особей), чем ловушка с белым светом, в которой были отловлены только 289 особей. Изучена динамика сезонной активности 3 видов совок: Acontia trabealis (Scopoli, 1763), Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758) и Orthosia gothica (Linnaeus, 1758), которые отличались высокой численностью; из них последние два вида имеют статус серьёзных вредителей сельскохозяйственных культур. 16 references, 10 figures. Библ.- 16, рис -4.


Cuvinte-cheie:

activitate sezonieră, noctuide, dăunători, rezervaţie naturală, seasonal activity, noctuids, Pests, nature reserve, Сезонная активность, совки, вредители, заповедник

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (342)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (1.05 MB)

Ediţia curentă

journal