Sun Home

Новый вид поденок Ephemera Lineata Eaton, 1870 для фауны Республики Молдова.

New species of ephemera lineata eaton, 1870 for the fauna of the Republic of Moldova.

Autori:

MUNJIU OXANA, BAGRIN NINA, BORODIN NATALIA

Rezumat:

Lucrarea include date noi privind o specie de rusalii Ephemera lineata Eaton, 1870 identificată în premieră pentru Republica Moldova. Trei larve ale acestei specii au fost colectate în 2019 în fluviul Nistru, lângă Camenca. Biomasa totală a larvelor a fost de 0,035 g, iar lungimea lor cu cerci - 2,5 cm, ceea ce corespunde celui de-al doilea an de viață. A fost efectuat și un studiu hidrochimic al apelor de suprafață la stația Camenca. Sunt necesare măsuri de protecție a habitatului acestei specii rare pentru Republica Moldova.

Data about a new and rare for the Republic of Moldova larvae of burrowing mayflies, identified as Ephemera lineata Eaton, 1870 are presented. Three mayfly larvae were found in the riverbed of the Dniester River, at the Camenca station on 25.10.2019with the total biomass of 0.035 g. The length of the larva with tail filaments was 2.5 cm, which corresponded to the second year of life. The hydrochemical study of the surface waters at the Camenca station was also carried out. The obtained results call for protection measures for the habitat of this rare for the Republic of Moldova species. 20 references, 2 figures, 1table.

В работе представлены данные о новом для Республики Молдовы виде подёнок Ephemera lineata Eaton, 1870. Три личинки этого вида были собраны 25.10.2019 в русле р. Днестр, недалеко от г. Каменка. Общая биомасса личинок составила 0,035 г, а их длина с хвостовыми нитями - 2,5 см, что соответствует второму году жизни. Также было проведено гидрохимическое исследование поверхностных вод на станции Каменка. Полученные данные указывают на необходимость охраны местообитания этого редкого для Республики Молдова вида. Библ. –20, рис.–2, таб. -1.


Cuvinte-cheie:

specie nouă, larve de rusalii, date hidrochimice, Republica Moldova, new species, larvae of mayflies, hydrochemical data, Republic of Moldova, новый вид, личинки подёнок, гидрохимические данные, Республика Молдова

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (342)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (1.57 MB)

Ediţia curentă

journal