Sun Home

Влияние биологически активных добавок на азотистый метаболизм крыс

Influența suplimentelor biologic active asupra metabolismului azotat al șobolanilor.

Influence of biologically active supplements on nitrogen metabolism of rats.

Autori:

MEREUŢĂ ION, STRUTINSCHI TUDOR, CARAUŞ VLADIMIR, GARAEVA SVETLANA, POSTOLATI GALINA, POLEACOVA LILIA, CIOCHINĂ MARIANA

Rezumat:

Articolul prezintă rezultatele primelor studii privind elaborarea produselor inovative pentru combaterea și reducerea impactului pandemiei virusului SARS-CoV-2, care cauzează infecția COVID-19. Au fost elaborate trei formule de fitopreparate pe bază de materie primă de origine autohtonă sub formă de suplimente biologic active și s-a studiat influența acestora asupra metabolismului aminoacizilor și formarea potențialului antioxidant al organismului.

The article presents the preliminary results of the development of innovative products to combat and reduce the impact of the SARS-CoV-2 virus pandemic (the virus that causes the COVID-19 infection). Three formulas of phytopreparations based on local raw materials (in the form of biologically active additives) have been developed and their effect on the metabolism of amino acids and the formation of the antioxidant potential of the body has been studied. 14 references, 2 tables.

В работе приведены результаты первых исследований по разработке инновационных продуктов для борьбы и снижения влияния пандемии, вызванной вирусом SARS-CoV-2, провоцирующим инфекцию COVID-19. Разработаны три формулы фитопрепаратов на базе сырья местного происхождения в виде биологически активных добавок и изучено их влияние на метаболизм аминокислот и формирование антиоксидантного потенциала организма. Библ. – 14, таб. – 2.


Cuvinte-cheie:

suplimente biologic active, metabolism, aminoacizi, glutation, potențial antioxidant, pandemie, coronavirus, COVID-19, biologically active supplements, metabolism, amino acids, glutathione, antioxidant potential, pandemic, Coronavirus, COVID-19, биологически активные добавки, метаболизм, аминокислоты, глутатион, антиоксидантный потенциал, пандемия, коронавирус, COVID-19

Domenii:

Biologie

Numărul:

3 (342)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.42 MB)

Ediţia curentă

journal