Sun Home
Particularităţile activităţii fotosintezei, respiraţiei şi substanţelor regulatoare de creştere la plantele viticole în funcţie de genotip şi condiţiile de creştere

Авторы:

ŞIŞCANU GHEORGHE, NEGRU PETRU, VORONŢOV VEACESLAV, POPOVICI ANA, GUŞCAN IRINA

Резюме:

De către lumea ştiinţifică este ştiut şi recunoscut faptul că fundamentul principal al productivităţii biologice este fotosinteza plantelor. Toate problemele de cercetare în domeniul fotosintezei sunt legate de procesul majorării productivităţii fotosintetice, de utilizarea mai eficientă a energiei solare. Productivitatea finală a plantelor este determinată de activitatea unui ansamblu de procese fiziologice, între care rolul principal aparţine fotosintezei şi creşterii. Anume în primele faze ale ontogenezei are loc formarea centrelor de atracţie în ţesuturile meristematice care sunt dominante în utilizarea produselor sintetizate a aparatului fotosintetic şi transportate prin fioiem, datorită căruia este asigurată integritatea funcţională şi structurală a organismului vegetal.

Cuvinte-cheie:

FN – Fotosinteza neto, FR – fotorespiraţia, R – respiraţia, C0 – conţinutul de CO2 în atmosferă

Сферы:

Geografie

Номер:

1 (307)

Год:

2009

Скачать

Download PDF (0.37 MB)

Текущие издание

journal