Sun Home

Некоторые аспекты процесса спонтанной биофункционализации наночастиц серебра цианобактерией Arthrospira platensis.

Unele aspecte ale procesului de biofuncționalizare spontană a nanoparticulelor de argint de către cianobacteria Arthrospira platensis.

Some aspects of the process of spontaneous biofunctionalization of silver nanoparticles by cyanobacterium arthrospira platensis

Autori:

RUDI LUDMILA, CEPOI LILIANA, CHIRIAC TATIANA, DJUR (MAXACOVA) SVETLANA, MISCU VERA, CODREANU SVETLANA, VALUŢĂ ANA, DUMBRĂVEANU VERONICA, CEPOI ANASTASIA, ROTARI ION, RUDIC VALERIU

Rezumat:

Lucrarea prezintă rezultatele cercetării efectuate în scopul elucidării unor particularități ale procesului de biofuncționalizare spontană a nanoparticulelor de argint cu înveliş din polietilen glicol (AgNPPEG ) cu dimensiunea de 5 nm de către tulpina cianobacteriei Arthrospira platensis CNMN-CB-02 (spirulina). Spirulina a fost cultivată în prezența AgNPPEG în concentrații de 1,0 - 20 μM, suplimentate în perioade diferite ale ciclului vital. Au fost stabilite efectele nanoparticulelor asupra producerii de biomasă și a conținutului principalelor grupuri de substanțe organice din biomasă. Concentrația nanoparticulelor și vârsta culturii au fost parametrii identificați în calitate de factori determinanți ai procesului de funcționalizare spontană a AgNPPEG. Au fost stabilite principalele criterii de evidențiere a procesului de funcționalizare biologică AgNPPEG, printre care creșterea capacității de reducere a oxidului nitric

The purpose of this reseach was to elucidate some peculiarities of the process of spontaneous biofunctionalization of polyethylene glycol silver nanoparticles 5 nm diameter (AgNPPEG) by cyanobacterial strain Arthrospira (spirulina) platensis CNMN-CB-02. The experiments were performed in the presence of AgNPPEG in the concentration range of 1.0-20 μM, that was applied at different stages of spirulina,s life cycle. The nanoparticles concentration and spirulina age were identified as a determinant factor of spontaneous functionalization of nanoparticles. Reduced values of malonic aldehyde and increased nitric oxide reduction capacity were identified as the criteria for establishing the biological functionalization of 5 nm AgNPPEG. 24 references, 4 figures

Выявлены некоторые особенности процесса спонтанной биофункциональности наночастиц серебра в полиэтиленгликоле (AgNPPEG) с диаметром 5 нм штаммом цианобактерии Arthrospira (спирулина) platensis CNMN-CB-02. Спирулину культивировали в присутствии концентраций 1,0-20 мкмоль AgNPPEG, добавленных в культуру спирулины в разные периоды ее жизненного цикла. Концентрация и возраст культуры были определены как детерминирующие факторы процесса спонтанной функционализации AgNPPEG (5 нм). Установлены основные критерии биологической функционализации AgNPPEG (5 нм) - низкие значения малонового диальдегида и повышенная способность восстанавливать оксид азота. Библ. - 13, рис. - 6.


Cuvinte-cheie:

tulpina Arthrospira platensis CNMN-CB-02, AgNPPEG (5nm), biofuncționalizare, concentrația nanoparticulelor, vârsta culturii, Arthrospira platensis CNMN-CB-02, AgNPPEG (5nm), biofunctionalization, nanoprticles concentration, culture age, Arthrospira platensis CNMN-CB-02, AgNPpeg (5 нм), биофункционализация, концентрация наночастиц, возраст культуры

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (341)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.65 MB)

Ediţia curentă

journal