Sun Home

Диптеры (insecta) из коллекции Музея Энтомологии Института Зоологии

Dipterele (insecta) din colecția muzeului de entomologie a Institutului de Zoologie

Diptera (Insecta) from the entomological museum of Institute of Zoology.

Авторы:

CEBOTARI CRISTINA, BUŞMACHIU GALINA

Резюме:

În urma inventarierii colecției de diptere din Muzeul de Entomologie au fost identificate 424 de exemplare de diptere, care fac parte din 15 specii, atribuite la 11 genuri și 4 familii: Tachinidae (7 specii), Tabanidae (5), Muscidae (2) și Stratiomyidae (1). În premieră pentru Republica Moldova sunt citate patru specii Muscina stabulans, Hybomitra solstitialis, Tabanus autumnalis și Exorista civilis din colecția muzeului. Dipterele depozitate în colecție, au fost colectate între anii 1959 – 1980 în 10 raioane și 20 localități ale țării. Lucrarea include lista speciilor, locul de colectare și numărul de exemplare depozitate în colecție.

The inventory of Diptera from the Museum of Entomology, allow us to reveal 424 specimens, belonging to 15 species, 11 genera and 4 families: Tachinidae (7 species), Tabanidae (5), Muscidae (2), and Stratiomyiidae (1). Four species Muscina stabulans, Hybomitra solstitialis, Tabanus autumnalis and Exorista civilis are cited for the first time for the Republic of Moldova. Diptera deposited in the collection were collected between 1959-1980 years in 10 districts and 15 localities of the country. The paper includes the list of species, the place of collection and the number of specimens stored in the museum. 27 references, 1 table.

После инвентаризации коллекции Диптера в Музее энтомологии было выявлено 425 образцов диптера, которые в составе 15 видов, приписанных к 11 родам и 4 семьям: Tachinidae (7 specii), Tabanidae (5), Muscidae (2) и Stratiomyiidae (1). Впервые для Республики Молдова приведены четыре вида Muscina stabulans, Hybomitra solstitialis, Tabanus autumnalis и Exorista civilis из коллекции музея. Мухи, хранящиеся в коллекции, были собраны в период с 1959 по 1980 год в 10 районах и 15 населенных пунктах страны. Работа включает в себя список видов, место сбора и количество образцов, хранящихся в коллекции. Библ. – 27, табл.– 1.


Cuvinte-cheie:

colecţie, diptere, lista speciilor, specii noi, Republica Moldova, Keywords: collection, Diptera, list of species, new species, коллекция, Diptera, список видов, новые виды

Сферы:

Biologie

Номер:

2 (341)

Год:

2020

Скачать

Download PDF (0.46 MB)

Текущие издание

journal