Sun Home

Вид Philonthus diversiceps Bernhauer, 1901 (Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae) в Республике Молдова

Specia Philonthus diversiceps Bernhauer, 1901 (Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae) în Republica Moldova.

The species Philonthus diversiceps Bernhauer, 1901 (Coleoptera, Staphylinidae, Staphylininae) in the Republic of Moldova.

Autori:

MIHAILOV IRINA

Rezumat:

În lucrare sunt prezentate rezultatele studiului faunistic al speciei Philonthus diversiceps Bernhauer, 1901, (Coleoptera, Staphylinindae, Staphylininae) bazate pe materialele obținute în perioada 2010-2014 în diverse situri din toate zonele Republicii Modova. Rezultatele cercetărilor asupra acestei specii sunt expuse în ordinea următoare: distribuția biotopică (punctul, data, anul colectării, biotopul, numărul de specimeni), aspectele istorice de cercetare, încadrarea taxonomică, caracteristica morfologică, bioecologia, etc.

The paper presents the results of the faunal study of the species Philonthus diversiceps Bernhauer, 1901, (Coleoptera, Staphylinindae, Staphylininae) based on materials obtained during 2010-2014 in various sites in all areas of the Republic of Modova. The research results on this species are presented in the following order: biotopic distribution (point, date, year of collection, biotope, number of specimens), historical research aspects, taxonomic classification, morphological characteristics, bioecology, etc. 18 references, 1 figure.

В статье представлены результаты изучения вида Philonthus diversiceps Bernhauer, 1901 (Coleoptera, Staphylinindae, Staphylininae) по материалам, собранным в период 2010-2014 годов в различных пунктах из всех зон Республики Молдова. Результаты исследования этого вида представлены в следующей последовательности: биотопическое распределение (пункт, дата, год сбора, биотоп, количество особей), исторические аспекты исследований, таксономическая принадлежность, морфологические характеристики, биоэкология и др. Библ. – 18, рис. – 1.


Cuvinte-cheie:

Philonthus: diversiceps, Coleoptera, Staphylinidae, Republica Moldova, Philonthus diversiceps, Coleoptera, Staphylinidae, Republic of Moldova, Philonthus diversiceps, Coleoptera, Staphylinidae, Республика Молдова

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (341)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.67 MB)

Ediţia curentă

journal