Sun Home

Паразитофауна у фазанов (phasianus colchicus l.) из различных природных и антропогенных биотопов Республики Молдова

The diversity of the pheasant parasitofauna from various natural and anthropized biotopes of the Republic of Moldova

Autori:

RUSU ŞTEFAN

Rezumat:

Lucrarea vizează diversitatea parazitofaunei la fazani(Phasianus colchicus L.), din diverse biotopuri naturale şi antropizate ale Republicii Moldova. Structura taxonomică a parazitofaunei este constituită din diverşi agenţi parazitari: Clasa Trematoda o specie (Prosthogonimus ovatus,EI-12,4%, II-2,8 ex.); Clasa Secernentea - 6 specii (Capillaria annulata, EI-5,1%, II-6,6 ex., Syngamus tracheia, EI-9,5,1%, II-3,7 ex., Heterakis isolonche, EI-10,3%, II-8,4 ex., Ascaridia galli, EI-82,3%, II-14,4 ex., Heterakis gallinarum, EI-21,8%, II-11,9 ex.,Trichostrongylus tenuis, EI-11,1%, II-3,6 ex.) şi Clasa Conoidasida - 3 specii (Eimeria colchici, EI-11,9%, II-19,4 ex., E. duodenalis, EI-27,0%, II-14,7ex.,E. phasiani,EI-9,3%, II-15,2 ex.). Cercetările faunei ectoparazitare la fazanii din Zona de Centru - Nord a Republicii Moldova au evidenţiat la aceștea o gamă bogată de ectoparaziţi din următoarele familii: Familia Philopteridae - 7 specii (Cuclotogaster cinereus, EI-15,3%, II-18,0 ex., Cuclotogaster heterographus,EI-71,9%, II-133,0 ex., Goniocotes chrysocephalus, EI-56,9%, II-78,5 ex., Goniocotes microthorax, EI-32,3%, II-65,4 ex., Goniodes colchici,EI-41,7%, II-96,0 ex., Goniodes dissimilsis, EI-11,8%, II-9,0 ex., Lipeurus caponis, EI-31,2% şi II-43,0 ex.); Familia Menoponidae- 3 specii (Amyrsidea perdicis, EI-32,7%, II-93,0 ex., Menacanthus stramineus, EI-74,1%, II109,0 ex., Menopon gallinae, EI-32,5%, II-64,0 ex.); Familia Ceratophyllidae- 2 specii (Ceratophylus gallinae, EI-14,3%, II-27,0 ex., Ceratophylus hirundinis, EI-23,8%, II42,1 ex.) şiFamilia Dermanyssidae cu 2 specii (Dermanyssus gallinae, EI-56,9%, II-76,2 ex., Dermanyssus hirundinis, EI-17,2%, II-32,6 ex.).

The aim of the research was to study the diversity of the pheasant parasitofauna from various natural and anthropized biotopes of the Republic of Moldova. The taxonomic composition of parasitic fauna is formed from various parasitic agents: Class Trematoda one species (Prosthogonimus ovatus with EI-12.4% and II-2.8 ex.); Class Secernentea - 6 species (Capillaria annulata with EI-5.1% and II-6,6 ex., Syngamus tracheia with EI-9.5% and II-3.7 ex., Heterakis isolonche with EI-10.3% and II-8.4 ex., Ascaridia galli with EI-82.3% and II14.4 ex., Heterakis gallinarum with EI-21.8% and II-11.9 ex., Trichostrongylus tenuis with EI-11.1% and II-3.6 ex.) and Class Conoidasida - 3 species (Eimeria colchici with EI-11.9% and II-19.4 ex., E. duodenalis with EI-27.0% and II-14.7 ex., E. phasiani with EI-9.3% and II15.2 ex.). The researches on the pheasant ectoparasitic fauna from the Center - North Zone of the Republic of Moldova highlighted a rich range of ectoparasites from the following families: Family Philopteridae - 7 species (Cuclotogaster cinereus with EI-15.3% and II-18.0 ex., Cuclotogaster heterographus with EI-71.9% and II-133.0 ex., Goniocotes chrysocephalus with EI-56.9% and II-78.5 ex., Goniocotes microthorax with EI-32.3% and II-65.4 ex., Goniodes colchici with EI – 41.7% and II-96.0 ex., Goniodes dissimilsis with EI-11.8% and II-9.0 ex.,

Работа представляет результаты исследования паразитофауны у фазанов (Phasianuscolchicusl.), из различных природных и антропогенных биотопов Республики Молдова. Таксономический состав паразитофауны представлен различными паразитарными агентами: из классаTrematoda один вид (Prosthogonimusovatus, ЭИ 12,4%, ИИ-2,8 экз.); из классаSecernentea - 6 видов (Capillariaannulata, ЭИ-5,1%, ИИ6,6 экз., Syngamustracheia, ЭИ-9,5,1%, II-3,7 экз., Heterakisisolonche, ЭИ-10,3%, ИИ8,4 экз., AscaridiagalliЭИ-82,3%, ИИ-14,4 экз., Heterakisgallinarum, ЭИ-21,8%, ИИ11,9 экз., Trichostrongylustenuis, ЭИ-11,1%, II-3,6 экз.) и 3 вида из класса Conoidasida (Eimeriacolchici, ЭИ-11,9%, ИИ-19,4 экз., E. duodenalis, ЭИ-27,0%, ИИ-14,7 экз.,E. phasiani, ЭИ-9,3%, ИИ-15,2 экз.). Исследования фауны эктопаразитов у фазанов из центральных и северных регионов Молдовы выявили разнообразие эктопаразитов из следующих семейств: семейство Philopteridae - 7 видов (Cuclotogaster cinereus,ЭИ-15,3%, ИИ-18,0 экз., Cuclotogaster heterographus, ЭИ-71,9%, ИИ-133,0 экз., Goniocotes chrysocephalus, ЭИ56,9%, ИИ-78,5 экз., Goniocotes microthorax, ЭИ-32,3%, ИИ-65,4 экз., Goniodes colchici, ЭИ-41,7%, ИИ-96,0 экз., Goniodes dissimilsis, ЭИ-11,8%, ИИ-9,0 экз.,Lipeurus caponis, ЭИ-31,2%, ЭИ-43,0 экз.); семейство Menoponidae- 3 вида (Amyrsidea perdicis, ЭИ-32,7%, ИИ-93,0 экз., Menacanthus stramineus, ЭИ-74,1%, ИИ-109,0 экз., Menopon gallinae, ЭИ32,5%, ИИ-64,0 экз.); семейство Ceratophyllidae- 2 вида (Ceratophylus gallinae, ЭИ-14,3%, ИИ-27,0 экз., Ceratophylus hirundinis, ЭИ-23,8%, ИИ-42,1 экз.) исемейство Dermanyssidae c 2 видами (Dermanyssus gallinae, ЭИ-56,9%, ИИ-76,2 экз., Dermanyssus hirundinis, ЭИ17,2%, ИИ-32,6 экз.). Библ. – 29, табл.– 3, рис.- 4.


Cuvinte-cheie:

faună parazitară, fazani, biotopuri naturale şi antropizate, parasitic fauna, pheasant, natural and anthropized biotopes, паразитофаунa, фазан, природные и антропогенные биотопы

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (341)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.57 MB)

Ediţia curentă

journal