Sun Home

Идентификация распространения насекомых, зараженных фитоплазмой, в период вегетации томатов

Identificarea insectelor infectate cu fitoplasmă în decursul perioadei de vegetație a tomatelor

Identification the spread of insects infected with phytoplasma during the tomato growing

Autori:

BAHŞIEV AIGHIUNI, ZAMORZAEVA IRINA

Rezumat:

Diagnosticul molecular al fitoplasmei în insectele din ordinul Hemiptera, vectori potențiali ai patogenului, a fost efectuat în perioada de vegetație a tomatelor. În paralel, plantele de tomate au fost analizate la prezența ′Candidatus Phytoplasma solani’. S-a determinat dinamica pozitivă a apariției ′Ca. P. solani’ la insecte și plante în decursul creșterii și dezvoltării tomatelor. La etapele inițiale ale vegetației a fost constatată lipsa patogenului ′Ca. P. solani’, iar la sfârșitul perioadei de vegetație nivelul infecției a atins valoarea de aproximativ 58% la insecte și 70% la plantele de tomate. Prezența patogenului ′Ca. P. asteris’ nu a fost stabilită.

Molecular diagnosis of two species of phytoplasmas was carried out in insects of the order Hemiptera as potential vectors of phytoplasmosis during the growing season of tomato. In parallel, the tomato plants were analyzed for the presence of the pathogen ‘Candidatus Phytoplasma solani’.The positive dynamics of the appearance of ‘Ca. P. solani’ in insects during the tomato growing season was determined. It was found the absence of ‘Ca. P. solani’ at the initial stages of plants vegetation. At the end of the growing season, the level of infection reached about 58% in the analyzed insects and 70% in tomato plants. The pathogen ‘Ca. P. asteris’ was not identified in analyzed insects.

Была проведена молекулярная диагностика двух видов фитоплазмы у насекомых из отряда Hemiptera, являющихся потенциальными переносчиками фитоплазмоза, в течение сезона вегетации томатов. Параллельно растения томатов были проанализированы на присутствие патогена ‘Candidatus Phytoplasma solani’. Была показана положительная динамика появления зараженных ‘Ca. P. solani’ насекомых в течение вегетации томатов. На начальных стадиях вегетации растений заражение ‘Ca. P. solaniʹ выявлено не было, но к концу сезона вегетации уровень зараженности насекомых достиг показателя в 58%, а растений томатов - 70%. Патоген ‘Ca. P. asteris’ не был обнаружен в проанализированных насекомых. Библ.– 15, рис.– 3, табл. – 2.


Cuvinte-cheie:

′Candidatus Phytoplasma solani’, ′Candidatus Phytoplasma asteris’, diagnosticul molecular, insecte, tomate, perioadă de vegetaţie, Candidatus Phytoplasma solani’, ‘Candidatus Phytoplasma asteris’, молекулярная диагностика, насекомые, томаты, сезон вегетации, ‘Candidatus phytoplasma solani’, ‘Candidatus Phytoplasma asteris’, molecular diagnosis, Insects, tomato, growing season

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (341)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.64 MB)

Ediţia curentă

journal