Sun Home

Влияние онтогенетического этапа растения-хозяина и климатических условий на состав грибов - возбудителей корневой гнили пшеницы.

Influenţa etapei ontogenetice a plantei-gazdă şi condiţiilor climatice asupra complexului fungic care produce putregaiul de rădăcină la grâu.

The influence of the ontogenetic stage of the host-plant and climate conditions on the fungal complex that causes wheat root rot.

Autori:

LUPAŞCU GALINA, GAVZER SVETLANA

Rezumat:

Complexul fungic implicat în putrezirea bazei tulpinii la grâul comun de toamnă (Triticum aestivum L.) este diferit în ontogeneza plantelor, indicele de diversitate constituind 1,49; 2,10 și 2,05, iar al dominanței – 0,52; 0,52 și 0,38, respectiv, etapelor de alungire a paiului, coacere în lapte și coacere completă a boabelor. La prima etapă în complexul fungic a dominat Fusarium solani, la a 2-a – Alternaria alternata, iar la a 3-a etapă – Drechslera sorokiniana (anul 2019). Studiul comparativ al componenţei speciilor de fungi la etapa de coacere completă a boabelor în anii 2019 şi 2020 a demonstrat dominanţa speciilor Dreschlera şi F. equiseti, respectiv.

The fungal complex involved in the rot of the stem base in the common winter wheat (Triticum aestivum L.) is different in the ontogenesis of the plants, the diversity index being 1.49; 2.10 and 2.05, and the dominance – 0.52; 0.52 and 0.38, respectively, the stages of elongation of the straw, baking in milk and complete baking of the grains. In the first stage in the fungal complex dominated Fusarium solani, in the 2nd – Alternaria alternata, and in the 3rd stage – Drechslera sorokiniana (2019). The comparative study of the composition of the fungal species at the stage of complete ripening of the grains in the years 2019 and 2020 demonstrated the dominance of the species Dreschlera and F. equiseti, respectively. 13 references, 3 figure, 3 tables.

Состав грибов, вовлеченных в корневую гниль основания стебля озимой мягкой пшеницы, разнообразен на разных этапах онтогенеза растений - индекс разнообразия составил 1,49; 2,10 и 2,05, а доминантности – 0,52; 0,52 и 0,38 соответственно этапам удлинение стебля, молочная спелость и полная спелость зерен. На первом этапе в видовом составе грибов доминировал Fusarium solani, на втором – Alternaria alternata, а на третьем – Drechslera sorokiniana (2019 год). Сравнительный анализ видового состава грибов на этапе полной спелости зерен в 2019 и 2020 годы продемонстрировал доминирование видов Dreschlera и F. equiseti соответственно. Библ.– 3, рис.– 3, табл. – 3.


Cuvinte-cheie:

grâu, putregaiul de rădăcină, Fungi, etapă ontogenetică, Wheat, root rot, fungi, ontogenetic stage, Пшеница, Корневые гнили, грибы, онтогенетический этап

Domenii:

Biologie

Numărul:

2 (341)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (1.43 MB)

Ediţia curentă

journal