Sun Home

Изменение содержания белка и фикобилипротеинов в условиях накопления германия (IV) в биомассе цианобактерии Spirulina platensis при выращивании на среде с германий - содержащими соединениями.

Change of the protein and phycobiliprotein content under the conditions of germanium (IV) accumulation in the biomass of cyanobacteria Spirulina platensis growing on a medium with germanium - containing compounds.

Autori:

DJUR (MAXACOVA) SVETLANA, BULIMAGA VALENTINA, ZOSIM LILIANA, RUDI LUDMILA, CEPOI LILIANA, CHIRIAC TATIANA, GULEA AURELIAN, RUDIC VALERIU

Rezumat:

Au fost studiate modificările conținutului de proteine și ficobiliproteine în condițiile acumulării germaniului (IV) în biomasa cianobacteriei Spirulina platensis la creşterea ei pe un mediu cu compuși ce conțin acest element. S-a stabilit, că în condițiile acumulării germaniului de către cianobacteria Spirulina platensis la cultivarea ei în prezența unor compuși neorganici și organici ai acestui element, conținutul de proteină în biomasă prezintă niveluri (cu mici variații) în limitele controlului. Compușii organici Mes2Ge(F)PHMes, ArP=C(PhCH=CHCHO)Ge(Tip)t-Bu și Mes2GeCl2 la o concentrație a lor de 10 mg/l contribuie la creșterea cu 13,0-15,0% a conținutului de proteine în biomasa de spirulină. Pentru ficobiliproteine este caracteristică o creștere a conținutului lor în biomasă. Cel mai mare conținut de ficobiliproteine, cu 25,5-36,2% s-a determinat în cazul compusului ArP=C(Te)Ge(Tip)t-Bu, precum și în prezența concentrațiilor de 30 mg/l GeO2 și 10 mg/l GeSe

The changes of the protein and phycobiliprotein content under the conditions of germanium (IV) accumulation in the biomass of cyanobacteria Spirulina platensis growing on an medium with germanium - containing compounds were studied. It was established that under the conditions of accumulation of germanium by the cyanobacteria Spirulina platensis cultivated in the presence of inorganic and organic compounds of this element, the protein content in the biomass presented levels (with small variations) within the limits of control. The organic compounds Mes2Ge(F)-PHMes, ArP=C(PhCH=CHCHO)Ge(Tip)t-Bu and Mes2GeCl2 at a concnetration of 10 mg/l contribute to the increas of the content of proteins in spirulina biomass by 13,0-15,0%. For phycobiliproteins, an increase of their content in the biomass is characteristic. The highest phycobiliprotein content, of 25,5-36,2% was found in the case of the compound ArP=C(Te)Ge(Tip)t-Bu, as well as in the presence of concentrations of 30 mg/l GeO2 and 10 mg/l GeSe2. 21 references, 2 figures.

Было изучено изменение содержания белка и фикобилипротеинов в условиях накопления германия в биомассе цианобактерии Spirulina platensis, культивируемой в присутствии германий - содержащих соединений различной природы. Установлено, что органические соединения Mes2Ge(F)-PHMes, ArP=C(PhCH=CHCHO)Ge(Tip) t-Bu и Mes2GeCl2 в концентрации 10 мг/л способствуют увеличению содержания белка в биомассе спирулины на 13,0-15,0 %, по сравнению с контролем. Наибольшее содержание фикобилипротеинов (на 25,5-36,2% выше, чем в контроле) было отмечено при добавлении органического соединения ArP=C(Te)Ge(Tip)t-Bu, а также в присутствии неорганических соединений GeO2 в концентрации 30 мг/л и GeSe2 в концентрации 10 мг/л. Содержание германия в биомассе в присутствии большинства исследуемых соединений растет пропорционально увеличению их концентрации в среде, исключение составляет MesGe(OMe)2 и ArP=C(PhCH=CHCHO)Ge(Tip)t-Bu.


Cuvinte-cheie:

Spirulina platensis, compuși ai germaniulu, accumularea, proteine, ficobiliproteine, Spirulina platensis, Germanium compounds, Accumulation, proteins, phycobiliproteins, Spirulina platensis, соединения германия, аккумуляция, Белок, фикобилипротеины

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (340)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.87 MB)

Ediţia curentă

journal