Sun Home

Продуктивность и аккумуляция германия (IV) цианобактерией Spirulina platensis при выращивании на среде с добавлением германий - содержащих соединений

Productivity and germanium (IV) accumulation by cyanobacteria Spirulina platensis cultivated on a medium with the addition of germaniium - containing compounds.

Autori:

DJUR (MAXACOVA) SVETLANA, BULIMAGA VALENTINA, ZOSIM LILIANA, RUDI LUDMILA, CHIRIAC TATIANA, CEPOI LILIANA, GULEA AURELIAN, RUDIC VALERIU

Rezumat:

S-a studiat nivelul acumulării germaniului (IV) și modifificările induse în productivitatea cianobacteriei Spirulina platensis la cultivare pe mediu cu adaos de compuși anorganici și organici ai germaniului. Compușii germaniului au fost suplimentați la mediul nutritiv al spirulinei în trei concentrații: 10, 20 și 30 mg/l, în prima zi de cultivare. S-a stabilit, că acumularea germaniului de către celulele cianobacteriene depinde de concentrația administrată a compusului. Nivelul maximal de acumulare al germaniului (75,7 mg%) s-a determinat în cazul utilizării GeSe2 în concentrație de 30 mg/l. Suplimentarea mediului nutritiv al spirulinei cu unii dintre compușii germaniului (IV) testați a condus la o scădere a creșterii comparativ cu controlul. Compușii GeSe2, MesGe(F)PHMes și ArP=C(Cl)Ge(F)-(Tip)t-Bu au stimulat productivitatea cu 25,4%, 11,1%, 8,9%, respectiv, comparativ cu controlul.

The level of germanium (IV) accumulation and the changes induced in the productivity of the cyanobacteria Spirulina platensis cultivated on a medium with the addition of organic and inorganic compounds of this element were studied. Germanium compounds were added to the growth medium of spirulina on the first day of cultivation, in three concentrations: 10, 20 and 30 mg/l. It has been established that the accumulation of germanium by cyanobacterial cells depends on the administered concentration of the compound. The maximum level of germanium accumulation (75,7 mg%) was determined using GeSe2 at a concentration of 30 mg/l. The addition with some of the studied compounds of germanium (IV) led to a decrease in productivity, compared to the control. The compounds GeSe2, MesGe(F)PHMes and ArP=C(Cl) Ge(F)-(Tip)t-Bu stimulated productivity by 25,4%; 11,1% and 8,9%, compared to the control. 28 references, 1 figure, 1table.

Был изучен уровень аккумуляции германия (IV) из неорганических и органических соединений и изменение продуктивности цианобактерии Spirulina platensis культивированной на среде с германий-содержащими соединениями. Химические соединения вводились в среду в трех концентрациях: 10, 20 и 30 мг/л в 1-ый день культивирования. Было установлено, что аккумуляция германия клетками цианобактерии зависит в первую очередь, от вводимой концентрации для большинства соединений. Максимальный уровень аккумуляции германия (75,7 мг%) был отмечен при добавлении GeSe2 в концентрации 30 мг/л. Добавление исследуемых соединений германия (IV) не способствовали значительному приросту биомассы, а некоторые, наоборот, приводили к снижению роста по сравнению с контрольной пробой. Соединения GeSe2, MesGe(F)PHMes и ArP=C(Cl)Ge(F)(Tip)t-Bu, стимулировали продуктивность на 25,4%; 11,1% и на 8,9% по сравнению с контролем, соответственно. Библ. – 28, рис. – 1, табл. – 1.


Cuvinte-cheie:

Spirulina platensis, compuși ai germaniului, Productivitatea, acumulare, Spirulina platensis, Germanium compounds, Accumulation, Productivity, Spirulina platensis, соединения германия, продуктивность, аккумуляция

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (340)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.57 MB)

Ediţia curentă

journal