Sun Home

Эпидемиологическая структура паразитофауны рыжей полевки (Clethrionomys glareolus) из природного заповедника “Плаюл Фагулуй” Республики Молдова.

Structura epidemiologică a parazitofaunei la șoarecele scurmător (Clethrionomys glareolus) din rezervația naturală „Plaiul Fagului”, Republica Moldova.

Epidemiological structure of parasite fauna in bank vole (Clethrionomys glareolus) from the natural reserve „Plaiul Fagului”, Republic of Moldova.

Autori:

CHIHAI OLEG, TODERAŞ ION, ERHAN DUMITRU, RUSU ŞTEFAN, TĂLĂMBUŢĂ NINA, NISTREANU VICTORIA, LARION ALINA, ZAMORNEA MARIA, MELNIC GALINA, NAFORNIŢA NICOLAE

Rezumat:

Studiul a avut ca scop determinarea structurii epidemiologice a parazitofaunei la Clethrionomys glareolus. Paraziţii identificaţi la Clethrionomys glareolus din Rezervația Naturală „Plaiul Fagului” taxonomic se încadrează în 3 clase, 7 ordine, 13 familii, 14 genuri şi 15 specii. Caracteristica epidemiologică a parazitozelor este reprezentată de 3 specii cu impact zoonotic (Syphacia stroma, Syphacia obvelata, Strongyloides ratti), având o pondere de 20,0%, de o specie cu impact epizootic (Taenia pisiformis), respectiv 6,6%, de 4 specii cu impact mixt (Plagiorchis elegans, Hydatigena taeniaformis, Mesocestoides lineatus, Capillaria hepatica) – 26,7% și de 7 specii caracteristice rozătoarelor (Paranoplocephala omphalodes, Catenotaenia cricetorum, Skrjabinotaenia lobata, Heligmosomoides polygyrus , Trichocephalus muris, Rodentolepis straminea, Mastophorus muris) cu o pondere de 46,7% din cazuri.

Clethrionomys glareolus from the “Plaiul Fagului” Nature Reserve. The parasites taxonomically refer to 3 classes, 13 families, 14 genera and 15 species. The epidemiological characteristic of parasitoses is represented by three species with zoonotic impact (Syphacia stroma, Syphacia obvelata, Strongyloides ratti), having a share of 20.0%, one species with epizootic impact (Taenia pisiformis), respectively 6.6%, four species with mixed impact (Plagiorchis elegans, Taenia taeniaformis, Mesocestoides lineatus, Capillaria hepatica) - 26.7% and seven species characteristic for rodents (Paranoplocephala omphalodes, Catenotaenia cricetorum, Skrjabinotaenia lobata, Heligmosomoides polygyrus, Trichocephalus muris, Rodentolepis straminea, Mastophorus muris) with a share of 46.7%. 30 references, 1 figure, 2 tables

Исследования были нацелены на определение эпидемиологической структуры паразитофауны у Clethrionomys glareolus из природного заповедника “Плайул Фагулуй”. Таксономическая структура выявленных видов паразитов включает 3 класса, 13 семейств, 14 родов и 15 видов. Эпидемиологическая характеристика паразитозов представлена 3 видами с зоонозным воздействием (Syphacia stroma, Syphacia obvelata, Strongyloides ratti), доля которых составляет 20,0%, одним видом с эпизоотическим воздействием (Taenia pisiformis), соответственно 6,6%, 4 видами со смешанным воздействием (Plagiorchis elegans, Taenia taeniaformis, Mesocestoides lineatus, Capillaria hepatica) - 26,7% и 7 видами характерных для грызунов (Paranoplocephala omphalodes , Catenotaenia cricetorum, Skrjabinotaenia lobata, Heligmosomoides polygyrus, Trichocephalus muris, Rodentolepis straminea, Mastophorus muris), доля которых составляет 46,7%. Библ. 30, рис. 1, табл. 2.


Cuvinte-cheie:

paraziţi, prevalenţa, rozătoare, Clethrionomys glareolus, Rezervația „Plaiul Fagului”, parasites, prevalence, Cethrionomys glareolus, “Plaiul Fagului” reserve, паразиты, экстенсивность инвазии, Clethrionomys glareolus, заповедник “Плаюл Фагулуй”

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (340)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.47 MB)

Ediţia curentă

journal