Sun Home

Разнообразие паразитофауны диких кабанов из заповедника «Кодрий», Республикa Молдова

Parasitic fauna in wild boars from the reservation “Codrii”, Republic of Moldova.

Autori:

RUSU ŞTEFAN

Rezumat:

Lucrarea vizează structura parazitofaunei la mistreți din Rezervația Naturală „Codrii”, Republica Moldova. Mistrețul (Sus scrofa) fiind o specie silvicolă se întâlnește în turmă în păduri și diverse culturi agricole din zonele adiacente. Structura taxonomică a parazitofaunei, este constituită din diverşi agenţi parazitari: Clasa Trematoda 2 specii (Fasciola hepatica cu EI de 4.2% din cazuri și II de 1.1 ex., Dicrocoelium lanceolatum -8.4% din cazuri, II-1.8 ex.); Clasa Secernentea 7 specii (Trichocephalus suis -11.2% din cazuri, II – 2.6 ex., Strongyloides ransomi- 56.2% din cazuri, II- 6.2 ex., Metastrongylus elongatus – 43.3% din cazuri, II- 3.2 ex., Oesophagostomum dentatum -12.2% din cazuri, II-3.0 ex., Ascaris suum-18.4% din cazuri, II-4.2ex., Hyostrongylus rubidus-12.8% din cazuri, II-2.8ex., Globocephalus urosubulatus – 24.3% din cazuri, II-3.3 ex.), Clasa Acantocephala o specie (Macracanthorhynchus hirudinaceus- 1.4% din cazuri, II-1.1) și Clasa Isospora o specie (Eimeria debliecki – 34.3% din cazuri, II-4.2ex. Din totalul de specii parazitare identificate la mistreți din Rezervația Naturală „Codrii”, Republica Moldova (11 specii): o specie (9.1%) ete specifică doar pentru mistreți (Eimeria debliecki), 7 specii (63.6%) (Trichocephalus suis, Strongyloides ransomi, Metastrongylus elongatus, Oesophagostomum dentatum, Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Macracanthorhynchus hirudinaceus) sunt comune altor specii de animale sălbatice și domestice, iar 3 specii (27.3%) (Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceolatum și Globocephalus urosubulatus), sunt comune atât la animale, cât și la om.

The aim of the research was to study the parasitic fauna composition in the wild boars from the natural reservation „Codrii” of the Republic of Moldova. The wild boar (Sus scrofa) lives in bands and inhabiting the forests and nearby agricultural fields. The taxonomic composition of parasitic fauna is formed from various parasitic agents: 2 species of Trematoda (Fasciola hepatica) with extensity of invasion (EI) 4,2% and intensity of invasion (II) of 1,1 exemplars, Dicrocoelium lanceolatum -8,4% and II 1,8 exemplars); the class Secernentea included 7 species (Trichocephalus suis – in 11,2% of cases, II - 2,6 exemplars, Strongyloides ransomi identified in 56,2% cases, II- 6,2 exemplars, Metastrongylus elongatus- in 43,3% cases, II - 3,2 exemplars, Oesophagostomum dentatum – in 12,2% cases, II -3,0 exemplars, Ascaris suum- in 18,4% cases, II - 4,2 exemplars, Hyostrongylus rubidus- in 12,8% cases, II -2,8 exemplars, Gongylonema pulchrum-2,1% cases, II -3,2 exemplars, Globocephalus urosubulatus- in 24,3% cases, II - 3,3 exemplars), Acantocephala class was represented with one species (Macracanthorhynchus hirudinaceus- in 1,4% cases, II -1,1 exemplars) and Isospora Class represented by in one specie Eimeria debliecki – in 34,3% cases with II- 4,2 exemplars and Eimeria scabra - in 32,6% cases with II - 4,6 exemplars. Out of those 11 species identified in boars, one specie (9,1%) are specific for boar only (Eimeria debliecki), 7 species (63,6%, Trichocephalus suis, Strongyloides ransomi, Metastrongylus elongatus, Oesophagostomum dentatum, Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Macracanthorhynchus hirudinaceus) are common for other wild and domestic animals, and 3 species (27,3%) (Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceolatum and Globocephalus urosubulatus) are common for animals and humans. 24 references, 4 figure, 1 table.

Работа представляет результаты исследования состава паразитофауны диких кабанов из заповедника «Кодрий» из Республики Молдова. Дикий кабан (Sus scrofa) является стадным лесным видом, и распространяется также на близлежащие сельскохозяйственные поля. Таксономический состав паразитофауны представлен различными паразитарными агентами: двумя видами из класса трематод -Fasciola hepatica c экстенсивностью инвазии в 4,2% cлучаях и интенсивностью инвазии 1,1 экземпляра, Dicrocoelium lanceolatum – в 8,4% случаях, с интенсивностью инвазии-1,8 экземпляра); 7 видами из класса Secernentea (Trichocephalus suis – в 11,2% cлучаях, интенсивность инвазии - 2,6 экземпляра, Strongyloides ransomi- в 56,2% cлучаях, интенсивность инвазии- 6,2 экземпляров, Metastrongylus elongatus- в 43,3% cлучаях, интенсивность инвазии- 3,2 экземпляров, Oesophagostomum dentatum – в 12,2% cлучаях, интенсивность инвазии-3,0 экземпляра, Ascaris suum- в 18,4% cлучаях, интенсивность инвазии-4,2 экземпляров, Hyostrongylus rubidus- в 12,8% cлучаях, интенсивность инвазии -2,8 экземпляра, Gongylonema pulchrumв 2,1% cлучаях, интенсивность инвазии -3,2 экземпларов, Globocephalus urosubulatus- в 24,3% cлучаях, интенсивность инвазии-3,3 экземпляров), один вид из класса Acantocephala (Macracanthorhynchus hirudinaceus- в 1,4% cлучаях, интенсивность инвазии –1.1) и один вид из класса Isospora -Eimeria debliecki – в 34,3 % cлучаях, интенсивность инвазии - 4,2 экземпляров. Из общего количества 11 выявленных у кабанов видов, один вид (9,1%) характерны только для кабанов (Eimeria debliecki), 7 видов (63,6%) (Trichocephalus suis, Strongyloides ransomi, Metastrongylus elongatus, Oesophagostomum dentatum, Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Macracanthorhynchus hirudinaceus) являются общими для других видов диких и домашних животных, и 3 вида (27,3%) (Fasciola hepatica, Dicrocoelium lanceolatum и Globocephalus urosubulatus) являются общими для животных и людей. Библ. – 24, табл.– 1, диагр. – 4.


Cuvinte-cheie:

faună parazitară, mistreți, Rezervaţia Naturală „Codrii”, parasitic fauna, wild boar, natural reservation “Codrii”, виды паразитов, дикие животные, кабаны.

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (340)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.69 MB)

Ediţia curentă

journal