Sun Home

Гельминтофауна обыкновенного окуня - Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) из разных водных биотопов Республики Молдова

Helmintofauna bibanului-comun – Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) din diverse biotopuri acvatice ale Republicii Moldova.

Helminth fauna of the european perch - Perca fluviatilis (Linnaeus, 1758) from different aquatic biotopes of the Republic of Moldova.

Autori:

GOLOGAN ION

Rezumat:

Lucrarea prezintă rezultatele studiului ihtiohelmintofaunei bibanului-comun din diverse bazine acvatice din Republica Moldova. Helmintofauna bibanului-comun este constituită din 9 specii atribuite la 3 încrengături (Platyhelminthes, Nematoda, Acanthocephala) și 3 clase: clasa Trematoda - 6 specii (Bunodera luciopercae (Müller, 1776) Lühe, 1909, Diplostomum spathaceum (Rudolphi, 1819) Olsson, 1876, Tylodelphys clavata (von Nordmann, 1832) Diesing, 1850, Clinostomum complanatum (Rudolphi, 1814) Braun, 1899, Apophallus spp., Ichthyocotylurus sp.), clasa Enoplea - 1 specie (Eustrongylides sp.), clasa Palaeacanthocephala - 2 specii (Acanthocephalus lucii (Müller, 1776) Lühe, 1911, Pomphorhynchus laevis (Zoega in Müller, 1776) Porta, 1908). Din totalul de helminți depistați 3 specii sunt agenți etiologici ai ihtiozooantroponozelor (Clinostomum complanatum (Rudolphi, 1814) Braun, 1899, Apophallus sp., Eustrongylides sp.). Cuvinte cheie: helmintofauna, biban-comun, monoinvazii, poliinvazii, nivel de infestare.

The paper presents the results of the study of the helminth fauna of the European perch in different water bodies of the Republic of Moldova. The common perch helminth fauna consists of various species of helminths: class Trematoda - 6 species (Bunodera luciopercae (Müller, 1776) Lühe, 1909, Diplostomum spathaceum (Rudolphi, 1819) Olsson, 1876, Tylodelphys clavata (von Nordmann, 1832) Diesing, 1850, Clinostomum complanatum (Rudolphi, 1814) Braun, 1899, Apophallus sp., Ichthyocotylurus sp.), class Enoplea - 1 species (Eustrongylides sp.), class Palaeacanthocephala - 2 species (Acanthocephalus lucii (Müller, 1776) Lühe, 1911, Pomphorhynchus laevis (Zoega in Müller, 1776) Porta, 1908). Out of the total helminths detected, 3 species are etiological agents of fish-borne parasitic zoonoses (Clinostomum complanatum (Rudolphi, 1814) Braun, 1899, Apophallus sp., Eustrongylides sp.). 13 references, 4 figures.

Целью статьи является изучение ихтигельминтофауны обыкновенного окуня (Perca fluviatilis Linnnaeus, 1758) из различных водных биотопов Республики Молдова. Гельминтофауна обыкновенного окуня состоит из различных видов гельминтов: класс Trematoda 5 видов (Bunodera luciopercae (Müller, 1776) Lühe, 1909, Diplostomum spathaceum (Rudolphi, 1819) Olsson, 1876, Tylodelphys clavata (von Nordmann, 1832) Diesing, 1850, Clinostomum complanatum (Rudolphi, 1814) Braun, 1899, Apophallus sp., Ichthyocotylurus sp.), Класс Enoplea один вид (Eustrongylides sp.), Класс Palaeacanthocephala 2 вида (Acanthocephalus lucii (Müller, 1776) Lühe, 1911) Pomphorhynchus laevis (Zoega in Müller, 1776), Porta, 1908). Из общего числа гельминтов обнаруженных у обыкновенного окуня, 3 вида являются опасными для рыбоядных млекопитающих и для человека (Clinostomum complanatum (Rudolphi, 1814) Braun, 1899, Apophallus sp., Eustrongylides sp.). Библ.-8, рис.-3, фото.-1.


Cuvinte-cheie:

helmintofauna, biban-comun, monoinvazii, poliinvazii, nivel de infestare, helminth fauna, European perch, monoinvasions, poliinvasions, level of infestation, гельминты, обыкновенный окунь, водный биотоп

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (340)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.68 MB)

Ediţia curentă

journal