Sun Home

Влияние биостимулятора реглалг на термоустойчивость растений пщеницы (Triticum aestivum L.).

Influence of the Reglalg biostimulator on the heat resistance of wheat plants

Authors:

PLATOVSCHII NICOLAI

Abstract:

A fost studiată rezistența la temperaturi ridicate a plantelor de grâu Triticum aestivum L., soiul Moldova 5, cultivat din semințe tratate înainte de semănat cu soluții a biostimulatorului Reglalg. Termotoleranța plantelor a fost determinată în baza scurgeriielectroliților din segmentele frunzelor plantelor colectate primăvara, după iernare, ulterior segmentele frunzelor fiind supuse unor doze specifice ale șocului termic. A fost demonstrat că termotoleranța segmentelorfrunzelor plantelor experimentale a fost mai inaltă în comparaţie cu cea a segmentelor obţinute de la plantele martor. Astfel, plantele obținute din semințele tratate cu Reglalg vara sunt mai puțin afectate de temperaturii ridicate.

The heat resistance of wheat plants Triticum aestivum L., cultivar Moldova 5, grown from the seeds treated before sowing with the solution of biostimulator Reglalg was studied. Plants thermotolerance was determined by the leakage of the electrolytes from the discs of plant leaves collected in the spring, after wintering, subjected with specific doses of heat shock. It was shown that the thermotolerance of the leaves of the experimental plants was higher than that of the control plants. Thus, plants obtained from seeds treated with the solution of the preparation Reglalg in the summer are expected to be less affected by heat. 12 reference, 2 figures

Изучена теплоустойчивость растений пшеницы Triticum aestivum L., сорта Молдова 5, выращенных из семян, обработанных перед посевом раствором биостимулятора Reglalg. Теплоустойчивость определяли по утечке электролитов из дисков листьев растений, отобранных для анализа весной, после перезимовки, и подвергнутых определенным дозам теплового шока. Было показано, что теплоустойчивость листьев опытных растений была выше, чем у контрольных растений. Таким образом, растения, полученные из семян, обработанных биостимулятором Reglalg, летом меньше страдают от воздействия повышенных температур. Библ. – 12, рис. – 2.


Cuvinte-cheie:

Triticum aestivum L., scurgerea electroliților, termotoleranţa, biostimulatorul Reglalg, Triticum aestivum L., electrolytes leakage, thermotolerance, biostimulator Reglalg, Triticum aestivum L., утечка электролитов, термотолерантность, биостимулятор Reglalg

Domains:

Biologie

Number:

1 (340)

Year:

2020

Download

Download PDF (0.52 MB)

Сurrent edition

journal