Sun Home

Преступление незаконной провокации абортов в законах других государств

Infracțiunea de provocare a avortului în legislațiile altor state.

The offense of unlawful provocation of abortion in the laws of other states.

Autori:

SOROCEANU IGOR, CICALA ALEXANDRU

Rezumat:

În articol este abordată în detaliu infracțiunea privind provocarea avortului din perspectiva dreptului penal comparat. Actualitatea temei cercetate, ţine de opiniile controversate apărute în societate cu privire la avort, la aspectul moral, precum și consecințele acestuia. Avortul este o preocupare a diferitelor tipuri de servicii de sănătate, iar participarea femei la asemenea acțiuni este una dramatică și tensionată, deoarece, de femeie depinde sănătatea generală a populaţiei, progresul şi existența unui stat.

In this article, the offense concerning the challenge of abortion is examined in detail from the point of view of the comparative criminal law. The actuality of the topic under investigation is based on the controversial views in society on abortion, the moral aspect, and its consequences. Abortion is a concern of different types of health services, and the participation of women in such actions is dramatic and tense, because women depend on the general health of the population, the progress and the existence of a country.

В этой статье правонарушение, касающееся незаконного провокации аборта с точки зрения сравнительного уголовного права, подробно рассматривается. Актуальность исследуемой темы основана на неоднозначных взглядах в обществе на аборт, моральный аспект и его последствия. Аборт является проблемой различных видов медицинских услуг, и участие женщин в таких действиях является драматичным и напряженным, поскольку женщины зависят от общего состояния здоровья населения, прогресса и существования страны. Библ. – 12.


Cuvinte-cheie:

dreptul la viaţă, avort, femeie însărcinată, normă juridică, legislația în vigoare, pedeapsă penală, право на жизнь, аборт, беременная женщина, правовая норма, действующее законодательство, уголовное наказание, the right to life, abortion, pregnant woman, legal norm, legislation in force, criminal punishment

Domenii:

Drept

Numărul:

1 (340)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.38 MB)

Ediţia curentă

journal