Sun Home

Динамика показателей иммуноактивных аминокислот и иммуноглобулинов у пожилых людей

Dinamica indicilor aminoacizilor imunoactivi și a imunoglobulinelor la vârstnici.

The dynamics of immunoactive amino acids indices and immunoglobulins in the elderly

Autori:

MEREUŢĂ ION, STRUTINSCHI TUDOR, POLEACOVA LILIA

Rezumat:

În articol sunt prezentate rezultatele influenței aminoacizilor imunoactivi și a imunoglobulinelor asupra sistemului imunitar al pacienților în perioada de diminuare a funcțiilor. În grupul de cercetare aminoacizii imunoactivi în plasmă au avut o dinamică diferită, cea mai semnificativă fiind creșterea conținutului alaninei, valinei și argininei corespunzător cu 4; 5,8 și 7,3 μmol/L și scăderea concentrației serinei – 8,8 μmol/L comparativ cu norma fiziologică. Imunoglobulinele au avut o dinamică selectivă: IgM a diminuat cu 10,6 mg/dL comparativ cu norma fiziologică. Analiza influenței aminoacizilor asupra formării și stării imunității va permite extinderea bazei științifice pentru o reglare mai eficientă a statutului imunitar al organismului.

In the article are presented the results of research to study the influence of immunoactive amino acids and immunoglobulins on the immune system of patients during the period of decline. In the research group, the plasma immunoactive amino acids had a different dynamics, the most significant being the increase of the content of alanine, valine and arginine corresponding to 4; 5,8 and 7,3 μmol/L and the decrease of the concentration of serine 8,8 μmol / L, comparative to the physiological norm. Immunoglobulins had selective dynamics, IgM decreasing by 10,6 mg/dL, compared to the physiological norm. The analysis of the influence of amino acids on the formation and state of immunity will allow the extension of the scientific basis for more efficient regulation of the body’s immune status. 44 references, 2 tables

В статье представлены результаты исследований по изучению влияния иммуноактивных аминокислот и иммуноглобулинов на состояние иммунитета пациентов преклонного возраста. Изучение влияния аминокислот на формирование и состояние иммунитета, позволит расширить научную базу для более эффективного управления состоянием иммунной системы организма. В исследовательской группе иммуноактивные аминокислоты плазмы крови имели различную динамику, наиболее значимым из которых было увеличение содержания аланина, валина и аргинина, соответственно 4; 5,8 и 7,3 мкмоль/л и снижение концентрации серина на 8,8 мкмоль/л по сравнению с физиологической нормой. Иммуноглобулины имели избирательную динамику, снижение IgM на 10,6 мг/дл по сравнению с физиологической нормой. Изучение влияния аминокислот на формирование и состояние иммунитета, позволит расширить научную базу для более эффективного управления состоянием иммунной системы организма. Библ. – 44, таб. – 2.


Cuvinte-cheie:

imunitate, aminoacizi, Imunoglobuline, perioadă de diminuare, immunity, amino acids, immunoglobulins, decrease period, иммунитет, аминокислоты, иммуноглобулины, период диминуации

Domenii:

Biologie

Numărul:

1 (340)

Anul:

2020

Descarcă

Download PDF (0.36 MB)

Ediţia curentă

journal